Bewijsrapportage

Voor de particulier en ondernemer die risico's op een schadeclaim en meningsverschil wil beheersen.

Preventief risicomanagement

Een bewijsrapportage is een effectief middel om rechtsgang, mediation en lange juridische trajecten te voorkomen. Schakel altijd een deurwaarder voor de uitvoering. De bewijsrapportage is het product voor preventief risicomanagement bij een meningsverschil en schadeclaim. Voor alles wat geïnspecteerd kan worden is een bewijsrapportage op te stellen.

Vooropname huur

Het lijkt dat huurders weinig belang hebben bij een beschrijving van de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur. Immers, ontbreekt die beschrijving, dan mag de huurder het gehuurde teruggeven in de staat waarin het bij het einde van huur verkeert. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de huurder vermoed wordt het gehuurde in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen, behoudens tegenbewijs. Ook een verhuurder heeft dus belang bij een adequate beschrijving bij aanvang. Hiervoor kan de bewijsrapportage worden ingezet.

Bouw inspectie

Een bouwbedrijf gaat voor een project heiwerkzaamheden verrichten in bebouwde omgeving. Met een bewijsrapportage wordt de bouwkundige staat van de naastgelegen percelen op schrift en met beeld vastgelegd. Mochten ondanks de voorzorgsmaatregelen van het bouwbedrijf toch schadeclaims van eigenaren van de belendende percelen komen, kunnen de bouwer en eigenaren met elkaar in gesprek gaan. Met de bewijs rapportage kan vastgesteld worden hoe de situatie was voor aanvang van de werkzaamheden en of deze is veranderd tijdens of na beëindiging van de werkzaamheden.

Geluidsoverlast

Een bewoner heeft overlast van geluid in de omgeving. Middels de bewijsrapportage van een deurwaarder kan de overlast worden vastgesteld en vastgelegd, desgewenst ondersteunt met opnames door geluidsapparatuur.

Bewijsrapportage = juridisch sterk

Als de kans op een meningsverschil of schadeclaim aanwezig is, kan het verstandig zijn vooraf zaken of situaties vast te leggen met behulp van de bewijsrapportage. De bewijsrapportage kan als rechtsgeldig bewijsmateriaal van doorslaggevend belang zijn. Dat kan vanuit preventief oogpunt zijn, ter voorkoming van een juridisch conflict, maar ook als er sprake is van een geschil waarbij rechtsgeldig bewijsmateriaal geleverd moet worden.
Een bewijsrapportage is een akte, vaak onderbouwd met beeldmateriaal, die dient tot het leveren van bewijs. De gerechtsdeurwaarder is een bij Koninklijk Besluit benoemde ambtenaar. Wat hij of zij constateert en verklaart, wordt in de rechtspraak beschouwd als iets dat officieel vaststaat. Een bewijsrapportage (vakterm is proces-verbaal van constatering) is dus een door een deurwaarder opgestelde verklaring, oftewel in juridische zin een akte, waarin een door die gerechtsdeurwaarder gedane waarneming is vastgelegd.
In de rechtspraktijk wordt een bewijsrapportage als bijzonder sterk ervaren, met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis is vereist.


Klik hier voor een trailer van bewijsrapportage op YouTube