Boedelbeschrijving.

Een boedelbeschrijving laten maken is belangrijk voor nabestaanden en instanties. In het overzicht staan alle bezittingen en schulden op de overlijdensdatum vermeldt. Als een familielid of kennis is overleden moeten veel zaken geregeld worden. Bij de financiële zaken is het van belang zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren. De specialisten van Bewijsrapportage kunnen u hierbij ondersteunen.

Wat is het.

Een inventarisatie van alle bezittingen en schulden op de datum van overlijden. Vooraf is het moeilijk in te schatten wat de waarde is van de inboedel. Als het bestek antiek blijkt te zijn wilt u dit graag goed vastgelegd hebben. Vaak wordt verondersteld dat een boedel weinig waarde heeft maar zonder dat u het weet kunnen hier pareltjes tussen zitten. Belangrijk dus om alle bezittingen en schulden te noteren. Dit betreft de onroerende zaken en roerende zaken. Wat nog wel eens vergeten wordt zijn de vorderingen op derden, buitenlandse bankrekeningen maar ook de kosten van de uitvaart en de belastingschulden moeten meegenomen worden in de beschrijving. Dat is hoogst onwenselijk.

Wanneer.

Na overlijden dient u eerst een officieel bewijs te verkrijgen dat die gene overleden is. Dit regelt u via de Gemeente of via de begrafenisondernemer. De volgende stap is het verkrijgen van een “legitimatiebewijs”om namens de erfgenamen over banktegoeden te kunnen beschikken. Deze verklaring van erfrecht of executie regelt u via de notaris. Het vervolg is dan het inventariseren van de bezittingen en schulden. Dit doet de executeur of degene die de volmacht heeft voor de afwikkeling heeft gekregen of de erfgenamen gezamenlijk.

Onze rol.

Het maken van een volledige en goede boedelbeschrijving dient twee doelen. Het is belangrijk voor de aangifte erfbelasting en vooral ook om duidelijkheid voor de erfgenamen te organiseren. Het is hoogst onwenselijk als een erfgenaam vergeet zaken te vermelden. Als andere erfgenamen dit ontdekken kan de opmaker het recht op datgene wat niet genoteerd is kwijtraken. Dat is hoogst onwenselijk. Het is daarom goed dit door een onafhankelijke derde op te laten stellen. Hierin staan wij u graag bij.

Kosten.

Het maken van een boedelbeschrijving is maatwerk en leveren wij aan u af als Bewijsrapportage in de vorm van een Proces Verbaal van Constatering. We hebben ruime ervaring met het maken van de beschrijving voor particulieren en woningcorporaties. Als starttarief kunt u rekenen met €125.