Verhaalsonderzoek – Kan ik iets verhalen?

Stel u heeft een wat oudere vordering. U heeft het zicht op de debiteur verloren of wilt weten wat uw mogelijkheden zijn. Voordat u een keuze maakt om een zaak te openen of heropenen is het belangrijk verhaalsinformatie te verkrijgen. U zult willen weten wat mogelijk is om te bepalen of verder rechtsmaatregelen zinvol zijn. Door een verhaalsonderzoek te laten uitvoeren krijgt u overzicht of beslag mogelijk is. Hoe is de algemene vermogenspositie van de tegenpartij? Aan de hand van een volledige naam en geboortedatum, volledige bedrijfsgegevens of een vonnis kunnen wij voor u mogelijkheden voor verhaal achterhalen.

Kerckhoffs en Lasonder doet verhaalsonderzoek voor advocaten, bedrijven en particulieren. Een verhaalsonderzoek biedt inzicht en uitkomst. Het biedt inzicht over wenselijkheid en kansen ten aanzien van het al dan niet opnieuw opstarten van een gerechtelijke procedure of beslagmaatregelen.

We doen onderzoek naar verhaalsobjecten om de mogelijkheid tot een executoriaal beslag of een conservatoir beslag vast te stellen. Naast een overzicht van de financiële positie van de tegenpartij onderzoeken we concrete verhaalsobjecten zoals roerende goederen, onroerende goederen, gelden en/of tegoeden. We toetsen de kredietwaardigheid. Vervolgens krijgt u een rapport waarin staat of de natuurlijk persoon of bedrijf terecht heeft aangegeven niet aan de verplichtingen te kunnen voldoen.  Elk rapport wordt in de vorm van een Bewijsrapportage aangeboden.

Voorbeelden van verhaalsonderzoek?
 • Openstaande facturen
 • Opsporing personen
 • Partneralimentatie
 • Verhaalsinformatie debiteuren
 • Verdwenen kapitaalgoederen
Onderzoek kan het volgende omvatten:
 • Thuis bezoek
 • Bezoek werkgever
 • Bezoek zakenrelaties
 • Observatie
 • Opsporing
 • Social media

Een verhaalsonderzoek is praktisch altijd maatwerk. We bespreken graag vrijblijvend uw zaak en beschikbare informatie.

We berekenen een uurtarief van €130,- ex per uur. Ook bieden we de mogelijkheid om tegen een vooraf vastgesteld bedrag onderzoek te verrichten.

Dien hieronder vrijblijvend uw aanvraag in of bel ons.

[contact-form-7 id=”717″ title=”Bewijsrapportage aanvragen”]