Kluis inspectie

Veel mensen en bedrijven hebben een kluis. Als u een kluis heeft gebruikt u deze misschien voor uw paspoort en andere waardevolle documenten zoals het testament. De kluis is ook een logische plaats voor sieraden, contanten en documenten voor uw nabestaanden.

Kluizen bevatten ook niet zelden de uitvaartpolis en speciale wensen en notities. Voor wie zijn bepaalde kunststukken en sieraden? Het is goed als er nabestaanden zijn die weten waar u de sleutel van uw kluis bewaart. Daarin kan ook een risico schuilen.

Als door de overledene een bankkluis of safeloket gehuurd is zal de bank een verklaring van erfrecht vragen. Hieruit blijkt wie de erfgenamen van de overledene zijn. Indien er meerdere erfgenamen zijn dan kunnen alleen de gezamenlijke erfgenamen, of een daartoe gevolmachtigde zoals de deurwaarder, toegang krijgen. Dit is ook verstandig als familieleden bijvoorbeeld in het buitenland woonachtig zijn.

Voorkom dat bij overlijden onenigheid ontstaat over wie wanneer de kluis opent en dat ruis ontstaat over de inhoud. Het is het goed een deurwaarder een kluis inspectie te laten uitvoeren en een Bewijsrapportage te laten maken van de spullen in de kluis. Het proces verbaal van constatering wat de Bewijsrapportage eigenlijk is voorkomt de kans op wrijving over de inhoud van de kluis.

Tijdens de inspectie noteert de deurwaarder alle items welke zich in de kluis bevinden maakt foto’s en omschrijft deze.
Nabestaanden en belanghebbenden die niet direct aanwezig kunnen zijn, zijn zo verzekerd van een volledig en volwaardig juridisch document ten aanzien van de inhoud.