Image

Koolmonoxide meting.

Laat een koolmonoxide meting uitvoeren om een indicatie te krijgen van de kwaliteit van de lucht. Onze meting en advies helpt bij het verbeteren van het binnenklimaat. Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van aardgas, hout of bijvoorbeeld benzine. Het is gevaarlijk omdat het onzichtbaar, reukloos en onzichtbaar is. Koolmonoxide wordt 250 keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Een kleine hoeveelheid koolmonoxide in een binnenruimte kan al snel leiden tot bewusteloosheid en zelfs tot de dood als er niet snel wordt ingegrepen.

Gevolgen koolmonoxide.

Koolmonoxide is in variërende hoeveelheden aanwezig in de binnenlucht en buitenlucht. Wat veel mensen niet weten is dat het ook gevormd door natuurlijke processen waarbij het vrijkomt in het milieu of in ons lichaam. Een verkeerd afgestelde gaskachel kan leiden tot een verhoogde concentratie van koolmonoxide. Verhitting van hout en natuurkooltjes in haarden kan ook leiden tot CO verhoging.  In Europese wetgeving is vastgelegd dat de maximaal toegestane waarde lager wordt naarmate de blootstelling langer duurt. De schade voor uw gezondheid ontstaat doordat koolmonoxide zich bindt aan hemoglobine in het bloed. Het neemt daar de plaats in van zuurstof bij het transport door de bloedvaten. Doordat minder zuurstof de organen en spieren in het lichaam kan bereiken ontstaan verschillende gezondheidsproblemen. 

Normen koolmonoxide.

De norm voor luchtkwaliteit ten aanzien van koolmonoxide is zeer streng en ligt vast in Europese wetgeving. Volgense de WHO is de maximaal toelaatbare concentratie voor ononderbroken blootstelling in een periode van 24 uur 6 ppm. Dus één miljoen luchtdeeltjes mogen slechts 6 koolmonoxide moleculen bevatten. 

Cijfers.

Elk jaar overlijden naar schatting iets meer dan tien personen door een koolmonoxide vergiftiging. In bijna 200 gevallen leidt het tot een ziekenhuisopname. Ongeveer driehonderd mensen hebben een behandeling nodig op een spoedeisende hulpafdeling. Meestal vindt vergiftiging plaats in een woonhuis waarbij de oorzaak ligt in een mankement van de verwarmingsapparatuur of de afvoer van de lucht.

Waarom koolmonoxide laten meten.

Als u wilt weten hoe het met het binnenklimaat is gesteld in bijvoorbeeld uw kantoorruimte, school, opvang, bedrijf of huis is het goed ↗Bewijsrapportage een CO koolmonoxide meting te laten uitvoeren. De behoefte volgt vaak op gezondheidsklachten van betrokkenen. Met een CO meting wordt bekend wat hoogte is van het aantal deeltjes CO per miljoen. Dit beter bekend als parts per million (PPM).

Het rapport.

Het rapport van een koolmonoxide meting is objectief en kan gebruikt worden voor verbetering van het binnenmilieu in de ruimtes waar gemeten is. De meting wordt uitgevoerd per object. In de rapportage worden de onderdelen apart benoemd. De waargenomen ppm per ruimte worden onderbouwd met advies en tips. De rapportage met aanbevelingen wordt digitaal geleverd. Indien gewenst maken we hier direct een ↗proces verbaal van constatering van.

Kosten.

Elk onderzoek naar binnenmilieu is een apart project en maatwerk. Onze ervaring is dat u in de meeste gevallen een richtprijs van €125 ,- kunt aanhouden voor een object met 6 ruimten. Voelt u zich vrij een prijsindicatie of offerte bij ons aan te vragen.

Direct aanvragen.

Vraag direct een offerte aan of stel uw vraag:

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw offerte verzoek voor een koolmonoxide meting. Bijvoorbeeld: Wat kost een binnenmilieu onderzoek voor een kantoor met 12 ruimtes op locatie X?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.
=
Zodat we weten dat u geen robot bent.