Oplevering

De oplevering (na renovatie of nieuwbouw) is een officiele aangelegenheid. Op het moment van opleveren wordt de koper eigenaar van het object en neemt diverse verantwoordelijkheden over. Het is dus belangrijk dat voor de overgang goed in kaart gebracht wordt wat niet voldoet aan redelijke eisen met betrekking tot afwerkingen en bouwbesluit en bestek. Daarnaast zullen afspraken zijn opgenomen in koopovereenkomst en meerwerk en minderwerk opgave. Tijdens de oplevering krijgt de koper of gebruiker toelichtingen omtrent gebruik en onderhoud van het object en garantiebepalingen, waar deze van toepassing zijn.

Tijdens de oplevering is onze inspecteur uw kritisch oog en zet zich in voor een juiste en nette oplevering van de woning.

De inspecteur zal u adviseren met betrekking tot datgene wat in redelijkheid verwacht mag worden en eventueel bemiddelen bij onenigheiden en onduidelijkheid.

De duur van een officiële oplevering hangt af van de staat en grootte van de onroerende zaak.