Schending octrooirecht

Schending van octrooirecht is erg vervelend. Een particulier of bedrijf maakt inbreuk op uw octrooirecht. Wat kunt u doen?
Het liefst zult u uw woede willen koelen op de inbreukpleger en dat is begrijpelijk maar niet verstandig.

Neem geen snelle beslissing.
Verzamel uw aktes en inventariseer de status van uw juridische bescherming. Controleer hoe sterk uw octrooirecht is. Is het bijvoorbeeld onderzocht op nieuwheid en inventiviteit?

Analyseer de manier en grootte van de inbreuk.
Misschien is iemand zich niet (helemaal) bewust, geïnspireerd, of is er sprake van plagiaat? U wilt eerst goed de schending van uw octrooi bepalen alvorens actie te ondernemen. Wat is de verhouding van de inbreuk tot de beschermingsomvang van uw octrooi? Is dit vastgelegd in claims?

Zoek uit wie de tegenpartij is.
Verzamel alle mogelijke informatie over de inbreukmaker. Kent u de tegenpartij, verzamel dan alle correspondentie.
Bouw een dossier op en leg alles vast met betrekking tot de inbreuk. Dit is bij een eventuele procedure van belang. Hoort u via afnemers of derden van de inbreuk? Registreer en dateer elk telefoontje en bericht dat u ontvangt.

Roep deskundige hulp in.
Schakel een goede en gespecialiseerde Gerechtsdeurwaarder in en laat zo snel mogelijk een Bewijsrapportage op stellen. Dit begint met een advies rondom een inschatting van de kosten en haalbaarheid van de zaak.

Maak een realistische kosten en batenanalyse.
Wijs de tegenpartij op de inbreuk. Deze heeft een schadevergoedingsplicht op het moment dat hij weet of kan vermoeden dat inbreuk gepleegd wordt. Het is dus in uw belang degene die inbreuk maakt zo snel mogelijk te wijzen op uw octrooirecht. Dit kan het beste met een Bewijsrapportage.

Wij zijn voorstander van een onderzoek naar de schikkingsmogelijkheden. Misschien wil de inbreukpleger wel met u samenwerken. U kunt bijvoorbeeld afspraken maken over een vergoeding voor het gebruik van uw octrooi recht.
Als een schikking niet mogelijk is, bepaalt u samen met uw adviseur de strategie. Bodemprocedures zijn tijdrovend en duur. Een kort geding verloopt relatief snel en dat is wat u wilt. Als dit nog te langzaam gaat bestaat sinds 1 mei 2007 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een zogeheten ex parte verbod bij de rechter. De rechter kan tot de beslissing komen de inbreuk te verbieden, zonder de tegenpartij hierover van tevoren te informeren.

Zorg dat u voldoende financiën heeft.
Het uitgangspunt is dat de winnaar van een zaak over intellectueel eigendom een volledige vergoeding ontvangt van de gemaakte kosten. Dat betekent dat de verliezer de advocaatkosten van beide partijen moet betalen.

De opmaak van een proces verbaal van constatering, de officiële benaming voor een Bewijsrapportage, is voorbehouden aan een Gerechtsdeurwaarder. Daarmee bent u verzekerd van een sterk juridisch document. Ongeacht of dit bijvoorbeeld voor de vaststelling van een schending van octrooi gaat of een vooropname.