Geluidsoverlast van een installatie?

admin

Geluidsoverlast van een installatie? Bij de beoordeling dient met een aantal factoren rekening gehouden te worden. Bewijsrapportage is expert in metingen. Belangrijk is de meetmethode, representativiteit, eventueel stoorgeluid,  variatie in bronnen en meteorologie. Een nadelig effect van buitenunits is dat ze naast geluid ook trillingen produceren. Beide kunnen bijdragen aan de geluidsemissie en daarmee gepaarde geluidsoverlast. Oorzaak en oplossingen bij …