Geluidsoverlast van een installatie?

admin

Geluidsoverlast van een installatie? Bij de beoordeling dient met een aantal factoren rekening gehouden te worden. Bewijsrapportage is expert in metingen. Belangrijk is de meetmethode, representativiteit, eventueel stoorgeluid,  variatie in bronnen en meteorologie. Een nadelig effect van buitenunits is dat ze naast geluid ook trillingen produceren. Beide kunnen bijdragen aan de geluidsemissie en daarmee gepaarde geluidsoverlast. Oorzaak en oplossingen bij …

Geluidsoverlast van buren

admin

Geluidsoverlast van buren wordt als hinderlijk en stressvol ervaren. Bewijsrapportage is expert in meting, analyse en advies. We helpen bij het vaststellen van de verschillende typen overlast zoals contactgeluid, muziek, norm overschrijdend gedrag, apparatuur en verkeer. Het advies omtrent maatregelen als gevolg van geluidsoverlast van buren dient als ondersteuning bij het vervolg of juridische procedure. Als deurwaarderskantoor kunnen we hierbij …