Image

Stankoverlast opsporen en meten.

Bewijsrapportage kan stankoverlast opsporen en meten met een geurmeter. Stank irriteert en kan zelfs gevaarlijk zijn. Geurhinder is divers kan optreden door bijvoorbeeld de riolering waarvan de stank als zeer onaangenaam wordt ervaren, schimmel, urine van dieren, dode dieren of kleinere bedrijven zoals de patatkraam, bakkerij of horecabedrijf. Om stankoverlast (geurhinder) te voorkomen zijn diverse regels opgesteld voor het voorkomen van geurhinder.

Wat is stank?

Stank is een negatieve geur die veroorzaakt wordt door de inwerking van gassen of aerosolen. Dit zijn moleculen, klein en onzichtbaar, die verdampen uit een stof. De verdampte deeltjes van bijvoorbeeld gebakken brood of zweet geven de herkenbare geur. Bij stankoverlast is sprake van een sterke en langdurige negatieve geurbeleving. De deeltjes hebben een grootte tussen de 0,2 en 200 micrometer. Een micrometer is een duizendste deel van een millimeter.

Gevolgen stankoverlast.

De stof die stankoverlast veroorzaakt hoeft niet direct gevaarlijk te zijn maar kan wel effect hebben op de gezondheid. Psychische effecten van overlast zijn duizeligheid, hoofdpijn en verstoring van de slaap. Door hoestbuien en misselijkheid kunnen mensen angstig en depressief worden. Welzijn en prestaties worden direct beïnvloed.

Wat we doen.

Voor detectie gebruiken we onze zintuigen, rookproef om eventueel de bron vast te stellen en een elektronische neus om de (verandering) samenstelling van de lucht te meten. Een elektronische neus kan van een geurmengsel een impressie geven van het gasmengsel.

We volgen zoveel als mogelijk de NTA 9055 voor:

  • detectie
  • monitoring
  • risicobeoordeling
  • emissiesignalering
  • procesbewaking

Kosten.

Opdrachtgevers willen graag zekerheid omtrent de kosten.

Het starttarief voor een stankdetectie meting is €199,- ex btw.

Het tarief voor een stankdetectie is onder andere afhankelijk van de locatie en onderzoek ter plaatse. De ervaring is dat een gemiddeld onderzoek minimaal een uur duurt. Neem contact met ons op zodat we u, in overleg, een passend voorstel kunnen doen of advies kunnen geven.

Direct aanvragen.

Vraag direct een offerte of vrijblijvend advies aan:

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf zonodig uw vraag aanvullend op uw verzoek voor een geluidsdetectie. Bijvoorbeeld: Wat kost een geluidsdetectie voor de woning. Of: Ik heb snachts last van knallende dakplaten.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.
=
Zodat we weten dat u geen robot bent.