Gevelschouw

Verbouwingen of heiwerkzaamheden in de nabijheid van uw woning of gebouw kunnen leiden tot schade. Dit hoeft zich niet te beperken tot scheuren in de muren of verzakkingen. Om na de verbouwing of heiwerkzaamheden vast te kunnen stellen of schade is ontstaan is het nodig dat vooraf de technische staat van uw woning is vastgelegd. Dit kan met een gevelschouw. Het risico op schade neemt hierdoor niet af, maar het succesvol vaststellen van schadeclaim neemt wel aanzienlijk toe.

De gevelschouw van Bewijsrapportage is bedoelt om vastgoed aan de buitenzijde te inventariseren. De geveldelen worden digitaal vastgelegd waarbij alle gebreken van het exterieur worden beschreven. Gelet wordt op bouwkundige zaken en risico plekken in de gevels. Onderdelen zoals tegelwerk, stucwerk, zetting, scheurvorming, glas en kozijen worden  nauwkeurig geïnventariseerd.

Tijdens de gevelschouw zal de inspecteur  bepalen of scheurmeters op risicoplekken aangebracht dienen te worden. Scheurmeters worden in overleg gemonteerd.

Het is ook mogelijk tijdens of na gereedkomen van de werkzaamheden frequent controles uit te voeren (deformatie-inspectie) zodat, indien nodig, in een vroeg stadium kan worden ingegrepen.

De gevelschouw als Bewijsrapportage is eigenlijk een vooropname exterieur. Dit is een beperkte vorm van vooropname. We nemen dan alleen de buitenzijde van de woning op. De buitenzijde van een object wordt in kaart gebracht en beschreven.