Trekking prijswinnaar prijsvraag

Indien u een prijsvraag uitschrijft wilt u graag dat een onafhankelijke trekking plaatsvind. Het team van Bewijsrapportage heeft grote ervaring met trekkingen en prijsvragen. Of het nu een enkelvoudige trekking, meervoudige trekking of een systematische trekking betreft.

U wilt dat  transparant, onafhankelijk en gedegen de trekking plaatsvindt. We adviseren u graag over de wijze en avg maatregelen waar rekening mee gehouden dient te worden.

We kunnen u, afhankelijk van de trekkingen welke u wilt doen, adviseren om U door ons op locatie te laten bijstaan of op afstand uit te laten voeren.