Informatie en kennis van Bewijsrapportage

Informatie en kennis.

Zoekt u informatie en kennis over Bewijsrapportage onderwerpen? Doorzoek of download gratis brieven, artikelen en best practices. Op het gebied van onderwerpen als geluid, trillingen, geur, nulmeting en vooropname is ontzettend veel informatie beschikbaar. Waar nodig en mogelijk brengen wij de informatie of regelgeving zo eenvoudig als mogelijk voor u in kaart.

> Vragen? Bel ons!Tijdens kantooruren tussen 09:00 -17:00

Geluid.

Een van de grootste bronnen van overlast is die van geluid. Vervelend als buren, bouwwerkzaamheden, horeca of transport zoveel geluid produceert dat u niet meer prettig kunt wonen. Met betrekking tot de te ondernemen actie(s) is het belangrijk onderscheid te maken tussen de particuliere en zakelijke overlast veroorzaker. De wet biedt de mogelijkheid tegen de veroorzaker actie te ondernemen als een wet of regel wordt overtreden. Hieronder kunt u belangrijke informatie en documenten downloaden rondom dit onderwerp. Eenvoudig en gratis.

> Download brief geluidsoverlastvoorbeeldbrief verzoek meting veroorzaker

> Download informatiekaart geluidWet & regels buren | bouw | horeca | spoor

> Download de geluidsladderOverzicht: Hoe ervaren we geluid?

> Geluidsoverlast door burenDownload: Hoe beoordeel je dat

> Overlast van een installatieDownload: Grenswaarden en beoordelen

Vooropname.

U laat een bouwkundige vooropname maken omdat u het risico op het falen van een schadeclaim bij schade aan uw woning, kantoor of bedrijfspand wilt voorkomen. Belangrijk dit vooraf te laten doen in verband met de omgekeerde bewijslast. Bij schade moet aangetoond worden dat deze niet al aanwezig was. Dit is de omgekeerde bewijslast. Onze vooropname is een Proces Verbaal van Constatering waarbij het rapport wordt opgemaakt door de deurwaarder. Dan heeft u in een procedure nooit een discussie over authenticiteit. Deponeren bij een notaris is dan ook niet nodig.

> Download brief vooropnamevoorbeeldbrief aan aannemer vooropname

> Download overzicht uitvoeringHoe wordt een vooropname uitgevoerd?

Trillingen.

Trillingen kunnen zeer hinderlijk zijn in de privé of werksituatie. Trillingen kunnen leiden tot schade aan gebouwen, infrastructuur, machines en gezondheidklachten opleveren. Wij meten bij klachten de sterkte van de trillingen die vanuit de bodem een object aanstoten en zich door het gebouw voortplanten. Meestal doen we dit via een meting op de fundering. We hebben een standaard brief in Word voor u opgesteld welke u kunt gebruiken bij overlast. Het overzicht met betrekking tot trillingsgevoeligheid helpt bij het begrip en voor een vervolg.

> Download brief last trillingenVoorbeeldbrief verzoek trillingsmeting

> Download overzicht trillingenGevoeligheid trillingen per vastgoed type