Geluidsoverlast meten met een audiometer door bewijsrapportage

Geluidsoverlast.

Geluidsoverlast kan zowel het  woongenot als de gemoedstoestand ernstig verstoren. Overlast van bijvoorbeeld de buren, machines of verkeer is een ernstige en serieuze zaak.  Geluidsoverlast is nadelig voor je gezondheid. Stellig en waar. Denk bijvoorbeeld aan slaaptekort door herrie. Of het gesloten houden van ramen en deuren om de herrie buiten te houden. De consequentie is dat ventilatie ontbreekt en je het "sick building"syndroom ontwikkelt.  Doordat de ventilatie ontbreekt terwijl frisse buitenlucht belangrijk is. Net als geestelijke rust.

Bij geluidsoverlast van de buren is het goed om samen te praten. Leg uit wat de gevolgen voor je zijn van de overlast. Afhankelijk van de bron (CV-ketel, klussen, muziek of harde gesprekken) kun je misschien afspraken maken over vermindering van de geluidsoverlast.

TIPS.

  1. Houd de overlast bij met datum en tijdstip(pen).
  2. Maak afspraken over de tijdstippen van stilte.
  3. Weer het geluid door isolatie of plaats speciale roosters.
  4. Laat een geluidsmeting uitvoeren door Bewijsrapportage.
  5. Dien een klacht in (met Bewijsrapportage rapport) bij de instanties

Geluidsnormen.

Meer dan 700 duizend mensen ondervinden jaarlijks geluidsoverlast. In de helft van de gevallen leidt dit tot serieuze verstoring van de slaap. Uitgerekend is dat zo'n 600 mensen per jaar overlijden aan stress, te hoge bloeddruk en hartziekten en vaatziekten veroorzaakt door geluidsoverlast. Vliegverkeer en vrachtverkeer hebben een negatief effect heeft op leerprestaties. Kinderen in de buurt van Schiphol en snelwegen kunnen hier last van hebben.  De overheid heeft regels opgesteld over bijvoorbeeld het geluid dat uw buren mogen maken. En welke geluidsnormen er zijn voor verkeer en bedrijven.  Meer informatie vind u bij de Rijksoverheid

Soorten geluid.

Om geluidsoverlast vast te stellen en te beperken is het belangrijk vast te stellen om welk soort geluid het gaat. Betreft het luchtgeluid of contactgeluid. In het geval van luchtgeluid wordt allereerst de lucht in trilling gebracht. Daarna worden de omringende vloeren, plafonds en wanden in trilling gebracht. Voorbeelden zijn gesprekken, muziek, radio en televisie. Contactgeluid brengt via de geluidsbron direct een vlak in trilling. Lopen, stampen, met de deur slaan, een vallend voorwerp en geluid van sanitair. Een combinatie van lucht en contactgeluid is ook mogelijk. Bijvoorbeeld een geluidsbox of de tv die op de muur is geschroefd.

Wettelijke grenzen.

Mensen die regelmatig last hebben van geluidsoverlast kunnen ten einde raad raken. Een geluidsmeting is vaak een vertrekpunt voor een oplossing. Geluidsnormen sluiten overlast nooit 100% uit maar geven wel grenzen aan die een akoestisch onderzoek ondersteunen. Hinder beleefd u individueel beleefd en is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Ook het type geluid speelt een rol.

Treinverkeer wordt bijvoorbeeld als minder erg ervaren dan wegverkeer. Gebleken is dat continu geluid vanaf ongeveer 50 decibel, gemeten buiten voor de gevel van een woning, in de woning geluidsoverlast gaat veroorzaken.  Voor 's avonds is de grens 40 en 's nachts 40 decibel. Niet zo vreemd als je toe bent aan rust. Het meten van een geluidsniveau is niet altijd een remedie bij het oplossen van een complex hinderprobleem. Door maskerend stoorgeluid is meten soms niet of niet goed mogelijk. Vooral bij geluidsoverlast van buren is meeluisteren van belang.

Geluidsniveau.

Geluidsoverlast wordt weergegeven in decibel waarbij "0" de gehoordrempel voor mensen weergeeft. Hieronder geven we een kleine opsomming van de diverse drempels. De waarden gelden niet als exacte waarde maar geven een goed beeld van de sterkte van typen van geluid en hoe deze over het algemeen wordt ervaren.

0  Decibel - Gehoordrempel
5  Decibel - Vallend blad
10 Decibel - Stille natuur
20 Decibel - Gefluister
35 Decibel - Woonstraat 's nacht
45 Decibel - Woonstraat overdag
50 Decibel - Gespreksniveau
70 Decibel - Stofzuiger op 2 meter
80 Decibel - Drukke verkeersweg
90 Decibel - Passerende trein op 25 meter
100 Decibel - Popgroep
110 Decibel - Drilboor op 2 meter
130 Decibel - Startend vliegtuig op 50 meter
140 Decibel - Pijngrens

Wat wij doen.

Waar mogelijk komt de specialist zelf meeluisteren. Wat hij of zij waarneemt, de zintuigelijke waarneming, wordt vastgelegd in een Bewijsrapportage. De commerciële benaming van het Proces Verbaal van Constatering. We kunnen de geluidssterkte meten met een decibelmeter en gelijktijdig ook audio opnames maken om de geluidssterkte (decibel) aan het daadwerkelijke geluid (audio) te koppelen. We kunnen u zelfs bij een eventuele procedure ondersteunen indien gewenst.

Wat het kost.

Een geluidsmeting is maatwerk. Wil u alleen het niveau laten meten of ook audio opname? Voor welke tijdsduur? Overdag of 's avonds? Blijft de specialist meeluisteren?

Het starttarief is €250,- ex btw