Geluidsonderzoek op de werkplek

Geluidsonderzoek op de werkplek is verplicht voor werkgevers om te beoordelen of werknemers aan schadelijke dosis geluid worden blootgesteld. Geluid op de werkplek is een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers en werknemers. Veel mensen worden dagelijks blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus in de fabriek of op kantoor. Dit leidt in een aantal gevallen tot gehoorbeschadiging.
Placeholder Image

Beschadiging

Gehoorbeschadiging ontwikkelt zich langzaam en wordt vaak pas opgemerkt als het te laat is. Mogelijk leidt het tot permanent gehoorverlies, oorsuizen of overgevoeligheid voor geluid. Het gevolg is moeite om instructies te horen, gesprekken te voeren en alarmen of waarschuwingen te horen. Het resultaat is concentratieverlies met alle gevolgen van dien.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Voorkom gehoorschade en neem maatregelen. Maak een risicoanalyse en bepaal of op de werkplek mogelijk sprake is van schadelijke geluidsniveaus. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E is een verplichte inventarisatie van gezondheid en veiligheidsrisico's op de werkplek. Een onderdeel is het beoordelen van potentiële gevaren en risico's voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Een belangrijk onderdeel van de RI&E is de evaluatie en analyse van risico op gehoorschade door blootstelling aan geluid op de werkplek.

Grenswaarden

Tijdens het geluidsonderzoek op de werkplek houden we rekening met de niveaus van geluid op de locatie en duur van de blootstelling. Blootstellingsduur wordt uitgedrukt in de A-gewogen geluidsdosis dB(A). We houden bij de geluidsmeting rekening met de wettelijke grenswaarden voor blootstelling aan geluid zoals vastgelegd in de Arbowet. Dankzij de grenzen kunnen we veilig werken zonder risico op gehoorschade. Het niveau van geluid mag dagelijks in ieder geval niet boven de 80 decibel uitkomen.

Wat is een dosismeting

Geluidsonderzoek op de werkplek bestaat uit een persoonlijke dosismeting. Daarnaast verrichten we veelal specifieke geluidsmetingen bij machines en installaties. Een dosismeting is een geluidsmeting waarbij de hoeveelheid geluid wordt gemeten waaraan een medewerker tijdens de werkdag is blootgesteld. We plaatsen de dosismeter op de schouder dichtbij het oor.

Dosismeter

Onze dosismeter is kabelvrij en registreert alle relevante gegevens over de blootstelling aan geluid. Binnen of buiten en zelfs in gevaarlijke omgevingen. We meten volgens de ISO standaard en tegelijkertijd het maximaal, gemiddelde en C-gewogen geluidsniveau. C-weging geeft de menselijke reactie op hoge geluidsniveaus beter weer en dus op lawaai veroorzaakt gehoorverlies.

Wat we doen

Een specialist komt op locatie een of meerdere dosismeters bij uw medewerkers bevestigen. Vaak meten we ook geluid op specifieke werkplekken. Of we maken geluidslekken zichtbaar door geluidsdetectie. Na een korte uitleg (u hoeft niets te doen) start de meting. Deze kan afhankelijk van het geluidsonderzoek een of meerdere dagen duren. Na de metingen lezen we op kantoor de meetdata uit en schrijven we een rapport.

Wat het kost

Een geluidsonderzoek is maatwerk vanwege de diversiteit van de aanvragen. Met de geluidsmeting op de werkplek heeft Bewijsrapportage veel ervaring. We volgen een vaste duidelijke werkwijze, toetsen aan wettelijke eisen en gebruiken de beste Klasse I apparatuur en analyse software.

Direct aanvragen

Vraag direct een offerte aan of stel je vraag:

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw offerte verzoek geluidsmeting. Bijvoorbeeld: Wat kost een dosismeting in combinatie met geluidsdetectie van persmachines in een bedrijfshal voor 4 mensen op locatie X?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.

Contact

Schuijteskade 20 1621 DE Hoorn
[email protected]
Algemeen: 0229-317080
mandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00