Cases

De projecten bij Bewijsrapportage zijn divers. We bekijken elke situatie objectief en streven een praktische werkwijze na bij de cases. U kunt ons voor een verscheidenheid aan zaken inschakelen met betrekking tot de vooropname, geluid en trillingen. Om een goed beeld te krijgen hebben we hieronder kort enige uitgewerkte projecten beschreven.

Placeholder Image

Knallend dak

In een zaak van een knallend dak wilde de aannemer in eerste instantie de verantwoordelijkheden ontwijken. Enkele knalgeluiden in een dak kunnen nu eenmaal voorkomen. Bewijsrapportage leverde met twee onderzoeken het bewijs dat ten eerste grenswaarden ruimschoots werden overschreden en ten tweede sprake was van een constructiefout.

Sloop en renovatie werkzaamheden
Omdat bouwwerkzaamheden schade kunnen veroorzaken aan omliggende objecten, wil de opdrachtgever onterechte schadeclaims voorkomen. Regelmatig verrichten we werkzaamheden voor aannemers en renovatiebedrijven. Nauwkeurig wordt alles in de omgeving vastgelegd, gefotografeerd en in een dossier vastgelegd als een bewijsrapportage.

Patentschending
Een machinefabriek heeft een bollensnijmachine ontwikkeld. Alle eigenschappen van de machine zijn vastgelegd en beschermt door een octrooi. Ondanks deze maatregelen ontwikkelt en verkoopt de concurrent een gelijkwaardige machine. Eerst worden pogingen ondernomen om hier in onderling overleg uit te komen. Uiteindelijk vindt de uitvinder toch dat op bepaalde eigenschappen van de machine inbreuk op het octrooi word gepleegd. Om hiervoor bewijslast te verkrijgen moet exact de werking van de machines van de concurrent vastgelegd worden in een bewijsrapportage. Een nauwkeurige opdracht die door een deurwaarder van Kerckhoffs & Lasonder uitgevoerd werd.

Mutatieschade
Met enige regelmaat worden verhuurders geconfronteerd met mutatieschade. Oftewel schade aan het gehuurde bij het beëindigen van het huurcontract. In een correct opgestelde huurovereenkomst dient overeengekomen te zijn dat het gehuurde bij einde huur door de huurder wordt opgeleverd in de staat zoals hij/zij deze heeft aanvaard bij aanvang huur. Om discussies achteraf te voorkomen is het raadzaam om zowel bij aanvang huur als bij einde huur een voor- en eindinspectie als bewijsrapportage door een deurwaarder op te laten maken, inclusief het opnemen van de meterstanden (gas, licht, water) en een optische beoordeling van de meterapparatuur. Middels de rapportage(s) kan worden aangetoond wat de situatie was en thans is. Kerckhoffs & Lasonder heeft ruime ervaring met dit type opname.

Bodembeslag
Een andere zaak betrof een huurder die een pand huurde waarop de belastingdienst bodembeslag dreigde te leggen. Dit bodembeslag zou gelegd worden vanwege belastingschulden van de oude huurder die vertrokken was. Om het bodembeslag te kunnen tegenhouden, moest de nieuwe huurder aantonen dat de oude huurder in het gehuurde geen bedrijfsactiviteiten meer uitoefende. Er moest dus snel en effectief gehandeld worden om te zorgen dat de nieuwe huurder toegang tot het gehuurde kon blijven behouden. Met hulp van een bewijsrapportage uitgevoerd door de deurwaarder kon snel aangetoond worden dat geen spoor meer te bekennen was van enige bedrijvigheid van de oude huurder en dat de oude huurder inderdaad vertrokken was.

Prijsvraag
Teneinde de winnaar van een prijsvraag, over de sneeuwhoogte op een bepaald tijdstip, vast te stellen is ons kantoor ingeschakeld door een reclamebureau. Door middel van constatering moest vastgesteld worden welke deelnemer als eerste, de juiste sneeuwhoogte op het vastgestelde tijdstip, had ingevuld als onderdeel van een prijsvraag. Een van onze deurwaarders heeft de constatering met foto's en tekst in een bewijsrapportage verwerkt.

Contact

Schuijteskade 20 1621 DE Hoorn
[email protected]
Algemeen: 0229-317080
maandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00