Privacyverklaring

Privégegevens.

Dit is onze privacyverklaring. We doen er bij Bewijsrapportage alles aan om uw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer u iets bij ons invult, wilt u natuurlijk niet dat derden gebruik maken van deze gegevens.

We vragen wel gegevens van u, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken leest u hieronder. Ook ziet u wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot data en hoe lang we uw gegevens bewaren.

Inleiding.

Dit is de privacyverklaring van Bewijsrapportage en de aan Bewijsrapportage verbonden websites. In deze verklaring beschrijven we hoe Bewijsrapportage omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie staat weergegeven onderaan deze verklaring.

Contactgegevens.

Bewijsrapportage is een onderdeel van Kerckhoffs & Lasonder.

Kerckhoffs & Lasonder
Schuijteskade 20
1620 DE Hoorn
www.kerckhoffs-lasonder.nl

Verwerken.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via een van de dienstenformulieren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een dienstenformulier in correspondentie en telefonisch

Doelen.

Bewijsrapportage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen verlenen
• U te beoordelen en accepteren als klant, leverancier of partner of andere derde partij
• Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
• Het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, business partners of andere derde partijen in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u.
• De ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
• Om uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten.
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze dienstverlening overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bewijsrapportage of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Bewaren.

Bewijsrapportage bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Bewijsrapportage te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen.

Bewijsrapportage deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om verzekeraars, ICT dienstverleners, adviseurs en onderaannemers. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bewijsrapportage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bewijsrapportage uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies.

Bewijsrapportage gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Klachten.

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging.

Bewijsrapportage neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We maken gebruik van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 september 2023.