Hamerapparaat voor de contactgeluid meting

Contactgeluid laten meten.

Contactgeluid laten meten gebeurd bij geluidsoverlast of als onderdeel van geluidsisolatie meting. Bewijsrapportage doet beide.  Bij de contactgeluid meting wordt gebruik gemaakt van een hamerapparaat. Deze heeft vijf kleine stalen hamertjes die telkens achter elkaar vanaf 4 cm hoogte boven het oppervlak worden losgelaten in een ritme van 10 slagen per seconde. Uit de meetgegevens die volgen wordt het gewogen contactgeluid niveau (LnT;A)  vastgesteld. Hoe lager de waarde hoe beter de bescherming tegen contactgeluid.

Meting van geluidsisolatie.

Contactgeluid laten meten is dus een meting van de doorgifte van geluid op de vloer. Dit kan gaan om een woning, kantoor, appartement of sportschool. Een harde vloerbedekking (marmer, hout, plafuizen, marmoleum) kan geluidsoverlast veroorzaken. Afhankelijk van de uitkomst van de contactgeluidmeting kan verbetering van de contactgeluidsisolatie gerealiseerd worden. Bij appartementen zijn via de VVE vaak voorschriften opgenomen over het type vloerbedekking en ondervloer. Juist om overlast door contactgeluid te voorkomen. De tussenlaag die gebruikt wordt zal dan bijvoorbeeld een verbetering van de contactgeluidisolatie van 10 dB(A) opleveren. Contact geluid laten meten als onderdeel van een controle is niet mogelijk als de vloer al ligt tenzij meetresultaten vanuit de bouw beschikbaar zijn. Als een controle meting nodig is moeten betrokkenen eerst afspreken hoe gemeten gaat worden.

Wanneer aanvragen.

Als u geluidsoverlast heeft van de buren of andersom. Bij het splitsen van vastgoed of verkameren heeft u (afhankelijk van de Gemeente) een contactgeluid meting nodig voor uw omzettingsvergunning. Omdat de functie van een woning wijzigt dient u deze geluidsmeting uit te laten voeren. Let op want Gemeenten omschrijven het nog wel eens anders. U kunt deze meting toepassen in de volgende situaties.

 1. Contact geluid meten tussen verdiepingen bij overlast.
 2. Controle na plaatsen muren in ruimte of gebouw.
 3. Meting overdrachtsgeluid verticaal of horizontaal.
 4. Wijzigen type vloerbedekking.
 5. Samenvoegen van woningen.
 6. Wijziging gebruik van deel woning als bedrijfsruimte.
 7. Verbouwing woonruimte tot meerdere zelfstandige woonruimten.
 8. Onttrekken aan de bestemming wonen (wanneer de woning een bedrijf wordt).
 9. Omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte. (verhuur van kamers).

Normen contactgeluid.

Het Bouwbesluit geeft uitkomst voor het contactgeluidsniveau van een aantal specifieke scheidingsconstructies zoals de vloer of wand. Voor contactgeluid worden eisen gesteld aan de geluidssterkte wanneer met een hamerapparaat contactgeluidsmeting wordt uitgevoerd. Er is een eis voor het niveau. Voor een vloer tussen woningen geldt dat het contactgeluid niveau, gemeten onder de vloer, niet hoger mag zijn dan 59 dB(A).
Als uit de meetresultaten blijkt dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan betekent dit niet dat er geen sprake kan zijn van hinder. Een DnTA,k van 52 dB(A) en een LnTA van 59 dB(A) betekenen in de praktijk volgens de NEN 1070 dat:
 1. De woningscheidende constructies bescherming bieden tegen ontoelaatbare overlast, tenzij  sprake is van een gedrags- en leefpatroon van de buren waarbij men rekening houdt met elkaar.
 2. Spraak is (soms) waarneembaar, maar niet verstaanbaar;
 3. Zeer luide spraak is te verstaan, harde muziek is goed te horen;
 4. Loopgeluiden zijn soms storend.

Het percentage mensen wat hinder ondervind bij de geldende norm is bedraagt nog steeds 15%.

Hamerapparaat.

Contactgeluid laten meten door een specialist gebeurd altijd met een machine die voldoet aan de relevante normen. In dit geval de (ISO 16283 en ISO 10140). Zonder certificaat en periodieke kalibratie kunt u net zo goed een hand knikkers op de grond gooien en met een bouwmarkt meter zelf gaan meten. In een eventuele procedure wilt u zelf geen partij zijn maar u wilt zeker niet in uw hemd staan. Verstandig om de meting door een externe partij uit te laten voeren.

Door een hamerapparaat (ook wel contactgeluidgenerator of tapmachine genoemd) te gebruiken wordt een constant geluid geproduceerd. Dit is bij de bekende constructies goed te meten. Het type geluid heeft natuurlijk geen overeenkomst met de normale leef gelui­den in huis maar is met deze meetmethode wel in een norm vast te leggen.

Kosten.

Opdrachtgevers willen graag zekerheid omtrent de kosten.

Het tarief voor de meting en rapport is onder andere afhankelijk van het aantal ruimten waar we gaan meten. Daarnaast is belangrijk te weten of we alleen gaan meten en verklaren of dat u ook een advies wenst. Neem nu contact met ons op via het formulier of e-mail of zodat we u, in overleg, een passend voorstel kunnen doen.

Direct aanvragen.

Vraag hier uw offerte aan of stel uw vraag. We helpen graag.

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw volledige adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw offerte verzoek geluidsmeting. Bijvoorbeeld: Wat kost een contactgeluidmeting tussen twee verdiepingen op locatie X ? Wat kost een meting nav bouw muren op adres Y.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.

Vormen van contactgeluid