Trillingsmetingen uitvoeren

Laat uw trillingsmetingen uitvoeren en vastleggen door Bewijsrapportage en mitigeer de kans op een schadeclaim. Op locatie of via automatische monitoring. Een bouwproject of zwaar verkeer kan invloed hebben op verzakkingen, eventuele verplaatsing en scheuren van gevels in gebouwen. Trillingen door heien, drillen, boren en graven komt veel voor. Voorkom dat u klachten krijgt van eigenaren die last hebben van verzakkingen, verplaatsingen of scheuren. Door trillingsmetingen vast te laten leggen in een Bewijsrapportage mitigeert u risico’s maximaal.

Meetmethodiek.

Nauwkeurige trillingsmetingen (deformatiemetingen) worden uitgevoerd om verzakkingen, verplaatsingen en een eventueel het tempo van verzakking vast te stellen. Door het aanbrengen en meten van meetbouten in gebouwen of objecten wordt de bestaande situatie in verticale richting vastgelegd. Van de nulpositie wordt met referentiepunten een Bewijsrapportage gemaakt. Door de metingen op een later tijdstip nogmaals uit te voeren is het mogelijk verzakking inzichtelijk te maken.

Deformatiemetingen worden zo uitgevoerd dat onder normale omstandigheden een nauwkeurigheid van -0,10 of +0,10 mm per opstelling kan worden gerealiseerd. De meting wordt uitgevoerd in honderdsten van millimeters. Na afloop van de deformatiemeting ontvangt u van ons een Bewijsrapportage waarin staat of en in welke mate verzakking heeft plaats gevonden.


Als er voor een langere tijd deformatiemetingen uitgevoerd dienen te worden op een project kunnen wij dit ook via automatische monitoring laten uitvoeren.

Wilt u meer weten over deformatiemetingen en trillingsmetingen en de uitvoering? Kijk dan bij schade door trillingen. Neem dan contact met ons op via telefoon of mail.

Proces verbaal van constatering.

De opmaak van een proces verbaal van constatering is voorbehouden aan een Gerechtsdeurwaarder en daarmee bent u verzekerd van een sterk een juridisch sterk document. Ongeacht of dit bijvoorbeeld een trillingsmeting of deformatiemeting betreft.

Wanneer.

Het is alleen zinvol een trillingsmeting op te laten stellen voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden. Een trillingsmeting kan in opdracht van de uitvoerende partij maar ook door de naastgelegen huurder of eigenaar opgesteld worden. Als tijdens of na het opstellen van de trillingsmeting schade ontstaat aan of in het pand door trillingen is een eindinspectie noodzakelijk om de situatie vast te leggen.

Let op! Mogelijk vergoed uw verzekeraar de meting!

Zekerheid.

Wij adviseren u om een proces verbaal te maken en uit te laten brengen door één van onze daartoe beëdigde gerechtsdeurwaarders. Hiermee heeft u een juridische waarborg dat het document (1) correct is opgesteld en (2) u de garantie heeft dat het document de persoon of het bedrijf bereikt voor wie het is bestemd. Een aangetekende brief en een akte van depot bij een notaris is daarmee niet nodig.

Kosten.

Een trillingsmeting is maatwerk en afhankelijk van het werk wat we voor u gaan uitvoeren. Het starttarief is €299,-. Vraag vrijblijvend een prijsindicatie aan bij ons!

Direct aanvragen.

Vraag direct een offerte aan of stel je vraag:

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw verzoek. Bijvoorbeeld: Wat voor type trillingsmeting heb ik nodig? OF Over 2 dagen gaan ze de hele dag heien op ongeveer 25 meter afstand. Wat kost een meting?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.