Geluid onderzoeken
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau gaat Bewijsrapportage geluid onderzoeken en beoordelen rekening houdend met diverse factoren. Denk bijvoorbeeld aan de toestand van de geluidsbron het karakter van geluid en weersomstandigheden.

Wat is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau?

Dat is het gemiddelde van de wisselende niveaus van het op locatie optredende geluid, gemeten over een bepaalde periode. We gebruiken de data van een relatief korte geluidsmeting om al dan niet met een correctie (straf decibels) het geluidsniveau te bepalen. Deze beoordelingsgrootheid LAr,LT is belangrijk en wordt veel gebruikt. Betrokkenen realiseren zich vaak onvoldoende dat de uitkomst van deze geluidsmeting grote gevolgen kan hebben.

Onderscheid tussen de zoekvraag en meetvraag

We onderscheiden twee zaken. Ten eerste uw zoekvraag. Wat moeten we weten voor de besluitvorming. Ten tweede de meetvraag. Wat gaan wij meten en berekenen. Met hulp van uw vraag bepalen we het wettelijk kader waarin het geluid wordt beoordeelt. De wet is sturend voor het inrichten van de meetvraag en de geluidsmeting.

  • Welke geluidbron of bronnen zijn aanwezig
  • Betreft het geluidsgevoelige bestemmingen
  • Welke benodigde nauwkeurigheid is nodig

Regelgeving voor geluid

De overheid geeft gelukkig richtlijnen en aanwijzingen. Deze gaan over de manier van meten en berekenen van geluid afkomstig van locaties waarop de Wet Milieubeheer of een Gemeentelijke verordening van toepassing is. Het doel is randvoorwaarden te geven om geluid afkomstig van inrichtingen vast te stellen. Vervolgens zijn de regels voor geluid afhankelijk van de situatie. Geluid onderzoeken vraagt dus om kennis van techniek en regelgeving.

Kaders bij beoordeling van geluid

De beoordeling van geluid is sinds eind jaren zestig goed georganiseerd. Bewijsrapportage neemt diverse bestuursrechtelijke kaders mee bij de beoordeling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van geluid. In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en Activiteitenbesluit staan regels en uitzonderingen opgenomen.

Bij vraagstukken rondom een bestemmingsplan zal de Gemeente eerst moeten vaststellen of er bij de te bouwen woningen sprake zal zijn van een goede akoestische kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij zal gekeken worden naar alle relevante geluidsbronnen die van invloed zijn op de akoestische kwaliteit. Bedrijven met en zonder vergunningsplicht worden straks getoetst aan de geluidsvoorschriften in het omgevingsplan.

Het toetsingskader

In artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer staan de grenzen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau weergegeven.

Overdag (07:00 – 19:00)  Gemiddeld 50 dB(A) en maximaal 70 dB(A)
Avond (19:00 – 23:00) Gemiddeld 45 dB(A) en maximaal 65 dB(A)
Nacht (23:00 – 07:00) Gemiddeld 40 dB(A) en maximaal 60 dB(A)

Lar,LT = Langtijdgemiddeld geluidsniveau in dB(A)
LAmax = Maximale geluidsniveau in dB(A)
Meten = Klasse I geluidsmeter

Correcties bij het beoordelen van geluid

Bij de beoordeling van geluid zijn eventuele correcties niet onbelangrijk. Zo dient in voorkomende gevallen rekening te worden gehouden met de gevel, bedrijfsduur, stoorgeluid, weer en impulsgeluid.

Contact

Schuijteskade 20 1621 DE Hoorn
[email protected]
Algemeen: 0229-317080
mandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00