Juridisch geschil Bewijsrapportage

Kwalificatie.

Kerckhoffs en Lasonder is een gekwalificeerd kantoor voor het uitbrengen van rapportages met betrekking tot juridische geschillen of vraagstukken. We hebben specialisten op dit gebied, die ruime ervaring hebben met betrekking tot het leveren van Bewijsrapportage diensten en juridisch advies.

We bekijken vanuit de onderzoeksvraag naar de beste vorm van onderzoek om tot een gefundeerd advies te kunnen komen in een zaak. We maken hierbij gebruik van de ervaring die we hebben opgedaan. Dit kan een visuele inspectie, beoordeling van een juridisch geschil, trillingen onderzoek, geluidsmeting of analyse van schending van octrooien.

Wet- en regelgeving.

Jarenlange ervaring en bouwkundig inzicht in combinatie met juridische kennis van wetgeving en regels is een vereiste als het gaat om het opstellen van deze rapportages. We zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent bouwkundige en juridische zaken. Naast veldonderzoek verrichten we waar nodig bureauonderzoek om een juridisch geschil te voorkomen of op te lossen.

Getuigendeskundige.

Onze specialisten hebben ruime ervaring als getuigendeskundige. Ze zijn hierdoor in staat om op een correcte wijze de rechtbank te voorzien van een toelichting op de uitkomsten van een onderzoek of partijen te informeren in een juridisch geschil.

Stel uw vraag.

Om te kijken naar de mogelijkheden zijn kunt u het beste contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch 0229-210663 of mail naar [email protected].