Kerckhoffs en Lasonder is een gekwalificeerd kantoor voor het uitbrengen van rapportages met betrekking tot juridische geschillen of vraagstukken. We hebben enkele specialisten op dit gebied, die ruime ervaring hebben met betrekking tot het leveren van juridisch advies.

We bekijken vanuit de onderzoeksvraag naar de beste vorm van onderzoek om tot een gefundeerd advies te kunnen komen in een zaak. We maken hierbij gebruik van ons volledig inspectiepallet. Dit kan een visuele inspectie zijn maar ook een, trillingenonderzoek, thermografisch onderzoek of analyse van octrooien.

Wet- en regelgeving
Jarenlange ervaring en bouwkundig inzicht in combinatie met juridische kennis van wetgeving en regels is een vereiste als het gaat om het opstellen van deze rapportages. We zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent bouwkundige en juridische zaken. Naast veldonderzoek verrichten we waar nodig bureauonderzoek.

Getuigendeskundige
Onze gespecialiseerde collegas hebben ruime ervaring als getuigendeskundige. Ze zijn hierdoor in staat om op een correcte wijze de rechtbank te voorzien van een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek.

Maatwerk
Om te kijken naar de mogelijkheden zijn kunt u het beste contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch 0229-210663,  per e-mail of WhatsApp.