Trillingsmeting laten uitvoeren diagram

Schade door trillingen.

Schade door trillingen op een bouwwerk, apparatuur of welzijn kan ernstig zijn. Bewijsrapportage helpt met opsporen, vastleggen en advies. Trillingen meten we op locatie met een trillingsmeter. De meting heeft betrekking op grondtrillingen. Een grondtrilling is een golfbeweging die zich door de bodem verplaatst over een korte of lange afstand. Deze kan door de bodem naar de fundering van een bouwwerk door het gebouw gaan. Tijdens heiwerkzaamheden als voorbeeld ontstaat een zogenoemde gedwongen trilling door voortdurende beïnvloeding van de installatie. Door de resonantie trilt de fundering van een gebouw. Dat is ook het moment dat de onzichtbare trilling zichtbaar wordt omdat deze door een voor ons waarneembaar materiaal gaat.

Hoe meten we trillingen.

We meten trillingen met een trillingsmeter die de snelheid en de sterkte van de trilling meet. Wat we doen is de trilling verifiëren in relatie tot mate waarin het gebouw deze kan incasseren. We volgen we SBR richtlijn (Stichting Bouw Research) waarin is vastgelegd op welke wijze trillingsmetingen aan gebouwen uitgevoerd kunnen worden en hoe deze verwerkt en beoordeeld worden. De trillingssnelheid wordt gemeten in mm/s en de trillingssterkte wordt gemeten in Herz. We meten directe trillingen die uit de fundering of muur van het object voortkomen. Uitgangspunt is dat we de sensor op een draagmuur plaatsen en zo dicht mogelijk bij de bron. Als dit niet lukt plaatsen we de sensor op de grond of bevestigen we deze aan een muur of kolom. Vervolgens stellen we de tijdseenheid in en gaan we meten.

Grenzen voor trillingen.

De grenswaarde per gebouw (categorie) voor de constructie van de begane grond is opgenomen in de SBR. Als grenswaarden overschreden worden wil dat nog niet met zekerheid zeggen dat schade ontstaat. Het betekent dat schade door trillingen ontstaan. Het kan echter niet langer worden uitgesloten tenzij tijdens de meting(en) ook daadwerkelijk zichtbare schade ontstaat. Het advies is dan ook om een nulmeting te laten uitvoeren door Bewijsrapportage voorafgaande de trillingsmeting.

Wanneer een trillingsmeting.

Als u als belanghebbende denkt dat er kans op schade kan ontstaan bij bouw, sloop, zwaar verkeer of heiwerk is een vooropname aan te bevelen.

Het rapport.

Het rapport van de trillingsmeting is objectief en kan gebruikt worden voor een eventuele procedure. Een meting wordt uitgevoerd per object. In het rapport omschrijven we wat waargenomen is sluiten de meetstaat bij. We omschrijven of normen wel of niet worden overschreden. Het rapport wordt standaard digitaal verstrekt. Omdat de deurwaarder het rapport levert hoeft deze niet bij de notaris gedeponeerd te worden voor een zogenoemd tijdstempel.

Kosten.

Elke trillingsmeting is maatwerk en afhankelijk van het werk wat verricht dient te worden. Het starttarief is €299,- Voelt u zich vrij een prijsindicatie of offerte bij ons aan te vragen. Meer over tarieven vindt u op de pagina tarief en een toelichting op de werkzaamheden kunt lezen op de pagina trillingsmeting.

Direct aanvragen.

Vraag direct een offerte aan of stel uw vraag:

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw verzoek. Bijvoorbeeld: Wat voor type trillingsmeting heb ik nodig? OF Over 2 dagen gaan ze de hele dag heien op ongeveer 25 meter afstand. Wat kost een meting?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.