Trillingen laten meten om trillingsschade te voorkomen

Trillingen laten meten.

Trillingen laten meten in verband met drukte of zwaar verkeer, heiwerkzaamheden of verkeersdrempels is belangrijk. Voorkom trillingsschade met bewijsrapportage. We leggen graag uit hoe trillingen worden gemeten en wat u kunt doen.

Wat is een trilling.

Een trilling is een beweging die periodiek wordt herhaald en bestaat uit amplitude (sterkte) en tijd (seconden). De tijd die nodig is voor het voltooien van één trilling noemen we de trillingstijd. Een ander woord is periode. Het aantal trillingen in één seconde wordt de frequentie genoemd. Overlast van trillingen zoals het bewegen van uw woning, spullen in de woning of kantoor wordt veroorzaakt door resonantie. Door verstoring van een evenwichtssituatie wordt een trilling veroorzaakt. Gevolg van een golvende beweging is dat materiaal meebeweegt. De golf plant zich voort door het materiaal. Daardoor kan deze getransporteerd worden naar andere materialen. Bijvoorbeeld door bodem naar de fundering van een bouwwerk. Trillingen altijd en overal om ons heen aanwezig zijn! Dat u ze meestal niet voelt (of denkt te voelen) wil niet zeggen dat ze er niet zijn.

Hoe meten we.

Met een trillingsmeter meten we trillingssnelheid in mm/seconde en trillingssterkte in Hertz (Hz). De trillingssnelheid is de snelheid van één trilling per seconde. Bij de trillingssterkte gaat het om het aantal Hertz (Hz). Bewijsrapportage gebruikt een totaaloplossing voor het meten en rapporteren van trillingen. Hiervoor gebruiken we telkens een trillingsmeter of meerdere meters in combinatie met een webplatform zodat we 24/7 trillingen kunnen monitoren conform SBR-richtlijn. Onze trillingsmeter verstuurt draadloos meetgegevens naar het platform. Het voldoet aan SBR A-2010, SBR A-2017 en ISO 2631. De technologie waar Bewijsrapportage gebruikt van maakt lijnt de x,y en z as in ongeveer 10 seconden uit nadat de meter is bevestigd ongeacht de aangebrachte positie van de meter. Vervolgens start de meting direct wat live en 24/7 op afstand gevolgd kan worden. Bij overschrijdingen worden we direct geïnformeerd.

De installatie op locatie is erg eenvoudig. Voor de installatie van een meter en accu boren we 1 of 3 kleine gaatjes met een boortje van 6 mm in de voeg ongeveer 6 cm diep. Vervolgens brengen we een plug aan en wordt de meter bevestigd. Nadat de apparatuur verwijderd is smeren we de drie gaatjes weer dicht.

> Download overzicht trillingenGevoeligheid trillingen per vastgoed type

Regelgeving.

Indien u trillingen voelt betekend dit nog niet direct dat sprake is van overlast of kans op schade. Lijdzaam wachten, op het ontstaan van bijvoorbeeld scheuren in de woning, ook niet verstandig.  Bij trillingschade zult u moeten bewijzen wat de oorzaak (geweest) is. In wetgeving en rechtspraak staat dat u, minimaal met een “begin van bewijs” moet komen. Het opsturen van foto’s naar de vermoedelijke veroorzaker, waarop bijvoorbeeld scheuren in muren zijn te zien, is niet voldoende. Uw foto’s vertellen immers niets over de oorzaak, datum en tijdstip van ontstaan van de schade. Een gedegen trillingsmeting, door Bewijsrapportage met speciale meetapparatuur, is een route. Uit een trillingsrapport blijkt of de gemeten trillingssnelheid en trillingssterkte boven of onder de grenswaarden van de toepasselijke Richtlijn A (schade aan gebouwen) van de Stichting Bouwresearch (SBR) blijven.

Trillingsoverlast.

Aansprakelijkheid voor trillingshinder of schade wordt beoordeeld binnen de wet op BW 6:162 (onrechtmatige daad). De belangrijkste aspecten zijn causaliteit en zorgvuldigheid. Is de geclaimde schade veroorzaakt door trillingen afkomstig van verkeer, heiwerk of anders. Dit moet de eisende partij aantonen. Zorgvuldigheid betekent dat het onderzoek vooraf van invloed is op de vraag in hoeverre het bouwbedrijf, gemeente of buren verwijtbaar hebben gehandeld en voor een claim aansprakelijk gesteld kunnen worden. Trillingen laten meten start u dus vooraf in geval van bijvoorbeeld heiwerk en het liefst voor een periode van meerdere dagen.

Wanneer.

Als u last heeft van zwaar verkeer, een verkeersdrempel, graven van een tunnel, renovatie of heiwerkzaamheden is het zaak om de trillingen te laten meten en rapporteren. De combinatie met een vooropname (Proces Verbaal van constatering) is nog beter omdat de situatie ter plaatse dan vastligt met beeld en zonodig videoopname. Doordat de deurwaarder dit doet zal er geen discussie zijn over authenticiteit.

Constateren.

Laat een proces verbaal van constatering van trillingen laten meten uitvoeren en voorkom trillingsschade. De inzet van een onafhankelijke deskundige onderstreept uw belang. Het rapport met weergave van de uitslagen verstuurd u aan de betrokkene. Indien een onderaannemer is ingeschakeld is het belangrijk deze ook aansprakelijk te stellen.

Bewaring in depot.

Bewijsrapportage hanteert voor haar rapporten de wettelijke termijn van 7 jaar. Het rapport kan indien gewenst in depot worden bewaard voor 10 jaren.

Direct aanvragen.

Vraag direct een offerte aan of stel je vraag:

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw verzoek. Bijvoorbeeld: Wat voor type trillingsmeting heb ik nodig? OF Over 2 dagen gaan ze de hele dag heien op ongeveer 25 meter afstand. Wat kost een meting?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.