In Nederland wonen we dicht op elkaar. Geluidshinder is een terugkerend probleem. Particulieren hebben last van geluid en ook ondernemers. Geluidsoverlast is een subjectief begrip, maar met een objectieve geluidsmeting kan de basis gelegd worden voor doeltreffende maatregelen.

Een Bewijsrapportage van een geluidsmeting wordt gebruikt als sprake is van klachten over geluidsoverlast. We hebben de expertise in huis voor onderzoek en kunnen u hierbij van dienst zijn.

Een geluidshinderinspectie wat de meting ook wel is kent diverse doeleinden. Geluidsmeting bij horeca gelegenheden na klachten Geluidsmeting bij bouw of sloop van gebouwen of woningen, geluidsmeting bij evenementen, geluidsmeting van dieren welke overlast veroorzaken om geluid reducerende voorzieningen te realiseren.

Naar aanleiding van de meting kunnen we ook optreden als intermediair en u begeleiden in een gesprek met de veroorzaker. Mogelijk is deze zich niet bewust van de ernst van de overlast en kunnen afspraken gemaakt worden. Onthoud dat uw veroorzaker ook last van u kan hebben.

Wie schakelt ons in voor een Bewijsrapportage van een geluidsmeting:

1. Advocaten
2. Woningcorporaties
3. Bouwbedrijven
4. Particulieren

Voorbeelden van Bewijsrapportage van metingen van geluid:

1. Overlast bij horeca inrichtingen;
2. Geluidsoverlast veroorzaakt door dieren;
3. Metingen van geluid bij industriële bedrijven;
4. Meten tijdens evenementen;
5. Controle in verband met vergunde grenswaarden;
6. Meten van geluid bij sloop of bouwwerkzaamheden

Vraag vrijblijvend een offerte aan of stel ons een vraag:

Uw naam(verplicht)

Naam bedrijf

Uw telefoonnummer(verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw bericht

De samenleving juridiseert in snel tempo. De behoefte aan geluidsmetingen in de vorm van een Bewijsrapportage zal toenemen.drs. ing. J. Baris