Disclaimer.

Inhoud.

Bewijsrapportage heeft een disclaimer. Bij het maken van deze website nemen we  nauwkeurigheid in acht. Bewijsrapportage doet alles om er voor te zorgen dat de inhoud van de website juist en volledig is. Bewijsrapportage kan niet garanderen dat er geen fouten zijn. We geven ook geen garanties met betrekking tot de werking, tijdigheid of beveiliging van de website. En we garanderen ook niet dat de website vrij is van fouten of dat het resultaat dat wordt verkregen door het gebruik van de website juist, volledig, nauwkeurig en betrouwbaar is of anderszins voldoet aan uw vereisten.

Aansprakelijkheid.

Geen rechten kunnen ontleend worden aan de website of de inhoud daarop. Bewijsrapportage wijst uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het gebruik op welke wijze dan ook van deze website of de inhoud daarop of voor onderbrekingen of storingen in de beschikbaarheid van de website. Bewijsrapportage kan ook niet garanderen dat de website of de inhoud daarop of enige elektronische communicatie verzonden door Bewijsrapportage vrij is van virussen of andere besmettingen die schade zouden kunnen toebrengen. Alle informatie op de website wordt aangeboden zoals deze is en zoals deze beschikbaar is.

Gebruik.

Het gebruik van de website en de inhoud op de website is geheel voor uw rekening en risico. U gaat ermee akkoord Bewijsrapportage te vrijwaren tegen alle vorderingen, van derde partijen, die op enige wijze samenhangen met de website, de inhoud daarop of het gebruik daarvan.

Eigendom.

Alle informatie en rechten samenhangend met of voortvloeiend uit deze website of het gebruik daarvan is eigendom van respectievelijk berusten bij Kerckhoffs en Lasonder of derde partijen die akkoord zijn gegaan met publicatie op deze Bewijsrapportage website. Door uw bezoek aan de website gaat u ermee akkoord dat u geen enkel deel van de website of de inhoud daarop zult wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, afbeelden, publiceren, verkopen of doorlinken, en geen daarvan afgeleid werk zult genereren of gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerckhoffs en Lasonder.

Wijzigingen.

Bewijsrapportage behoudt zich als dochtermaatschappij van Kerckhoffs en Lasonder het recht voor deze website of de inhoud daarop zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten en te wijzigen.