Bewijsbeslag

Je wilt een civiele zaak tegen de gedaagde winnen. De rechter zul je alleen kunnen overtuigen bij het leveren van voldoende bewijs. Op grond van de exhibitieplicht kan de gedaagde verplicht worden bescheiden in de zaak in te brengen, zelfs als deze ongunstig zijn voor zijn eigen positie.

De tegenpartij kan dergelijke bescheiden ook verliezen. We laten in het midden of dit opzettelijk is of niet.  Als eisende partij blijf je dan zitten met een bewijsprobleem.

Hiervoor is het bewijsbeslag. Dit is een conservatoir beslag tot afgifte van bescheiden.

Met de uitvoering van EG-richtlijn ‘Handhaving intellectuele eigendomsrechten’ en de invoering van artikel 1019b en c Rv lijkt de wetgever de ontwikkeling van het bewijsbeslag te hebben gelegaliseerd. Conservatoir beslag tot bescherming van bewijs is uitdrukkelijk toegestaan ter handhaving van rechten van intellectuele eigendom (het IE-bewijsbeslag). Het is niet duidelijk of deze vorm van beslaglegging ook mogelijk is in zaken die niet de intellectuele eigendom aangaan.

Hoe werkt het?

Bij de voorzieningenrechter dien je een verzoek tot het verlof in. Vervolgens schakel je een deurwaarder zoals Kerkhoffs & Lasonder in om het beslag te leggen.

Het bewijsbeslag wordt steeds vaker ook in niet Intellectueel Eigendom zaken toegelaten. De wetgever wil de praktijk afwachten om zo haar beslissingsrichting ten aanzien van dit onderwerp te ontwikkelen. Op dit moment zijn er dus ook nog geen waarborgen in de wet.

Het bevindingen uit het onderzoek naar aanleiding van het bewijsbeslag worden vastgelegd in een proces verbaal van constatering wat de Bewijsrapportage is.

Kosten

Het leggen van een bewijsbeslag vraagt om een gedegen voorbereiding en uitvoering. Informeer vrijblijvend bij ons naar de kosten. Mail ons via [email protected] of bel naar 0229-210663.