NEN 5077 geluidsmeting

De NEN 5077 geluidsmeting is verplicht bij verkamering en splitsen voor de omzetvergunning van de woning. Bewijsrapportage helpt u. Wat houdt het in? Bij de NEN 5077 meting wordt gemeten hoeveel geluid door de bouwkundige constructie in een aangrenzende ruimte te horen is. Het geluid kan, in de meest voorkomende gevallen, naar buiten treden via een wand, vloer, plafond, glas of deur. De NEN 5077 is een van de belangrijkste normen voor geluidsmetingen als het gaat over bouwakoustiek. In deze norm staan de methoden omschreven voor het bepalen (meten) van de uitwendige scheidingen zoals benoemd van een ruimte of een gebouw.

Wanneer aanvragen.

U heeft vastgoed in bezit of ben van plan aan te kopen. Wanneer u dan wilt gaan splitsen of één of meer kamers wilt gaan verhuren heeft u een omzettingsvergunning nodig. Omdat een bestaande zelfstandige woning omgezet wordt naar een onzelfstandige woonruimte dient u een geluidsmeting te laten uitvoeren. Het is nog wel eens verwarrend want een Gemeenten omschrijven het nog wel eens anders. U hebt deze meting in ieder geval nodig als u een vergunning in de volgende situaties aanvraagt.

 1. Samenvoegen van 2 woningen.
 2. Start gebruik van een deel van de woning als bedrijfsruimte.
 3. Verbouwing van een woonruimte tot meerdere zelfstandige woonruimten.
 4. Het onttrekken aan de bestemming wonen (wanneer de woning een winkel wordt).
 5. Omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte. (verhuur van kamers).

Voorwaarden Gemeente.

Uw Gemeente stelt voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning. De regels zijn bedoelt ten behoeve van behoud en samenstelling van de woningvoorraad en de leefbaarheid. De NEN 5077 geluidsmeting is dus een belangrijk onderdeel voor de afgifte van uw vergunning voor het onttrekken, samenvoegen, vormen en omzetten van woonruimte omdat dit het woongenot van uw buren kan veranderen. Heeft u geen omzettingsvergunning? Als verhuurder krijgt u op enig moment een brief van de Gemeente of uw huurders ontvangen deze. De vergunning dient dan georganiseerd te worden of u dient te stoppen met verhuur.

Voldoen aan geluidseisen:

 1. Nieuwe woning is zelfstandig en moet aan minimale oppervlakte voldoen.
 2. Geluidsoverdracht naar de omliggende woning(en) conform NEN 5077.
 3. Vloerbedekking mag geen afbreuk doen aan de geluidsisolatie.
 4. Geluidsniveauverschil is niet kleiner dan waarde Y. (Attentie, verschilt per Gemeente)
 5. Gemeenten kunnen een minimum aantal m2 stellen aan de te vormen woning.
 6. Mogelijk dient het gewogen contactgeluidsniveau gemeten te worden en dient dit aan een minimum te voldoen.

Eisen meting en geluidsplan:

Voor het uitvoeren van de NEN 5077 geluidsmeting is apparatuur nodig. De specialisten van Bewijsrapportage meten met de Klasse I analyser (decibelmeter) het geluid. Daarnaast gebruiken we de omnidirectionele ruisbron met versterker om het verschil tussen de verschillende ruimten te kunnen meten en analyseren. Indien ook contactgeluid gemeten dient te worden zullen we een hamerapparaat (contactgeluidmeter) gebruiken. Onze apparatuur is gekalibreerd en voldoet aan alle geldende normen. We hebben de certificaten. Denk eraan dat per Gemeente het beleid anders georganiseerd kan zijn.

Meest voorkomende opties geluidsplan:

 1. Geluidsmeting van de huidige situatie en deze voldoet;
 2. Uit de meting blijkt dat de huidige situatie niet voldoet (aanvullen met extra gegevens);
 3. Huidige situatie wordt niet gemeten maar berekend;
 4. Aanleveren van principe details van alle materialen.

Aanvullende eisen per bovenstaand punt:

 1. Formeel NEN 5077 meetrapport van horizontale en verticale scheidingen.
 2. Ruimte aanpassen (na advies 1e meting) en nieuwe meting laten verrichten. Bij aanvraag informatie over nieuwe details meeleveren.
 3. Als u de situatie wilt laten berekenen een volledige rapportage conform NEN-EN 12354 deel 1, 2, 3, 4 en 6 aanleveren. Een zeer uitgebreide rapportage. Door middel van een 3D model wordt gerekend.
 4. Te beschrijven details als de situatie niet voldoet en u kiest niet voor de meting maar voor een berekening. (Dit geldt dus niet voor de NEN 5077 geluidsmeting!)
  - Horitzontale en verticale
  - Doorsnede plafondconstructie
  - Wandaansluiting/plafond
  - Doorvoeren, kokers, lasdozen
  - Koofconstructies langs gevels
  - Schuifdeuren bij kamer en suite detailtekening
  - Onderzijde trap
  - Doorsnede wandcontructie(s)
  - Wandcontactdozen en situering
  - Wandaansluiting vloer en plafond
  - Wandaansluiting op kozijn
  - Komo-certificaten
  - Overzicht gebruikte materialen per detail

Kosten.

Opdrachtgevers willen graag zekerheid omtrent de kosten. Een vast tarief voor de NEN 5077 lucht- en contactgeluid meting is er echter niet. Het tarief voor de meting en rapport is onder andere afhankelijk van het aantal ruimten wat gemeten dient te worden. Daarnaast is belangrijk te weten of we alleen luchtgeluid of ook contactgeluid dienen te meten en of u ook een advies wenst. Neem contact met ons op via onderstaand formulier of stel uw vraag via ons email adres. We helpen u dan graag verder. de e-mail of zodat we u, in overleg, een passend voorstel kunnen doen.

Direct aanvragen.

Vraag hier uw offerte aan of stel uw vraag.

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw offerte verzoek geluidsmeting. Bijvoorbeeld: Wat kost een geluidsopname (decibel) en/of audio opname van de bouwplaats of woning op locatie X ? Wat kost een geluidsopname voor een week op adres Y.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.

Bouwakoestiek set voor de NEN 5077 geluidsmeting