Vragen en antwoorden door Bewijsrapportage

FAQ.

Per dienst of onderwerp hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden voor u opgenomen in een faq. Als uw vraag hier niet bij staat of het antwoord is niet volledig genoeg vult u eenvoudig het contactformulier in. Wij streven ernaar uw vraag dezelfde of de volgende werkdag te beantwoorden.

Bewijsrapportage

Een bewijsrapportage is een rapport waarin de door de deurwaarder of specialist gedane waarneming of meting op een vastgesteld moment is vastgelegd. Als de deurwaarder zijn bevindingen in een rapport vastlegd is dit een onderhandse akte. Deze akte wordt ook wel een proces verbaal van constatering genoemd. Deze kan worden voorzien van foto’s, beeldopnamen of geluidsopname. Het betreft de verslaglegging van zintuiglijke waarnemingen welke voortkomen uit metingen.

De deurwaarder wordt vanwege zijn ambt als betrouwbaar en onafhankelijk beschouwd. In de rechtspraktijk wordt een Bewijsrapportage als bijzonder sterk ervaren met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming. Als sprake is van een conflict of kans op schade is Bewijsrapportage uw beste getuige. Met een Bewijsrapportage verzekerd u zich van een correcte vastlegging ten behoeve van uw vastgoed of bouwproject zonder discussie over authenticiteit. Registreren in een depot bij een Notaris is, bij de inzet van de deurwaarder, niet nodig.

Bewijsrapportage is ontstaan vanuit de wens de dienst Proces Verbaal van Constatering meer bekendheid te geven in Nederland en daarbuiten. Begin 2014 startte dit proces bij Kerckhoffs en Lasonder Gerechtsdeurwaarders in Hoorn. Onderzoek door Marco Lasonder en Jeroen Baris en vervolgens diverse gesprekken met collega deurwaarders leidde tot de naam Bewijsrapportage. Het is zo eenvoudig als u het leest. De combinatie van de woorden bewijs en rapportage dekt de lading van onze dienstverlening.

Het duurde nog tot begin 2015 voordat we besloten de domeinnaam www.bewijsrapportage.nl te registreren. Dit had te maken met onze “koudwatervrees”. In google was het woord bewijsrapportage geschreven als een woord nog helemaal niet te vinden. Zo’n vaart liep het allemaal dus nog niet. Aanvankelijk verliep het organiseren van opdrachten moeizaam maar met geloof in de dienst en enthousiasme gingen we door met de acquisitie. Toen we eenmaal de eerste vooropname voor een renovatiebedrijf en niet veel later voor een bouwbedrijf hadden uitgevoerd wisten we dat we hier iets moois van konden maken.

Bouwexploot

De kosten opbouw van een bouwexploot heeft twee componenten. Ten eerste het rapport met daarbij de brief met daarin de aansprakelijkheid. Dit hangt samen met de grote van het op te nemen object of objecten. Het starttarief is €250,00 ex btw. Het betekenen van het bouwexploot als exploot in de zin van een handeling door een deurwaarder is de tweede component en kost €103,00 ex btw. Met de betekening heeft u een juridische waarborg dat het bouwexploot (1) correct is opgesteld en (2) de garantie dat het document de persoon of het bedrijf bereikt voor wie het is bestemd. Een aangetekende brief en een akte van depot bij een notaris is daarmee niet nodig.

Een bouwexploot of bouwexploit is een brief waarmee u de aannemer of opdrachtgever van een bouwproject of infrastructureel project aansprakelijk stelt. Dit heeft betrekking op de werkzaamheden welke zullen plaatsvinden in de directe omgeving van uw woning of bedrijfsgebouw. In deze brief kunt u ook om een bewijsrapportage verzoeken of deze aanbieden als bijlage. Dit doet u voor dat de werkzaamheden aanvangen om te voorkomen dat u met omgekeerde bewijslast wordt geconfronteerd.

Een bouwexploot wordt opgemaakt om omkering van de bewijslast te voorkomen. Het moet voor aanvang van de werkzaamheden worden overlegd aan de tegenpartij. Als tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden de indruk bestaat dat schade is ontstaan aan de woning of bedrijfsgebouw, kan het bouwexploot worden gebruikt om te controleren of de schade voor aanvang werkzaamheden aanwezig was. Vervolgens kunnen afspraken worden gemaakt over aansprakelijkheid en te treffen voorzieningen om een oplossing te realiseren.

Geluidsmeting

Door sommige rechtsbijstandverzekeraars worden de kosten van een geluidsmeting vergoed. Het is goed dit na te vragen bij uw tussenpersoon of uw verzekeraar. Kosten kunnen vergoed worden wanneer de bewijsrapportage van de geluidsoverlast ingediend wordt als bewijsstuk. Geeft u dan duidelijk aan dat het rapport van de geluidsmeting een Proces Verbaal van Constatering is en dat de meting conform de daarvoor geldende richtlijn is uitgevoerd.

Voor een geluidsmeting wordt een klasse II geluidsmeter gebruikt welke voldoet aan IEC 61672-1 : 2013-1 en audiometer H2N. De decibelmeter is zeer geschikt voor het meten van geluidsoverlast, veiligheid en milieumonitoring, industrie en gezondheid (Arbo). Met een bereik van 30-130 dB en een export/datalogger functie. We kunnen tot 5 dagen achter elkaar meten. Decibelmeters zijn er in vier klassen. Eén tot en met vier. De audiometer heeft 5 ingebouwde microfooncapsules met omzetting naar 4ch surround bestanden.

Bij een geluidsmeting meten we de geluidssterkte (decibel) en separaat kunnen we de audio opname maken. Vooral als de geluidsterkte beperkt lijkt zijn audio opname als ondersteuning bij de uitwerking van waarde. Met betrekking tot decibel gaat het bereik van 30 db(A) tot en met 130 db(A). Beneden de 30 db(A) is voor wat de sterkte in relatie tot normen betreft geen sprake van overlast. Boven de 130 dB(A) is sprake van de pijngrens. In alle eerlijkheid hebben de specialisten daar zelfs geen meter voor nodig om “herrie” objectief vast te stellen.

Van de geluidsmetingen wordt een bewijsrapport opgemaakt. Dit proces verbaal van constatering bevat de meetgegevens (data en grafieken) met ondersteunende informatie. Het bewijsrapport ontvangt u digitaal net als de audio opname als deze is gemaakt.

Wat een geluidsmeting kost hangt af van de tijdsduur. Dient de specialist aanwezig te blijven? Plaatsen we apparatuur voor een week? Dient een voor en eindmeting plaats te vinden. Het starttarief is € 600,00 ex btw. Een geluidsmeting is iets anders dan een geluidsonderzoek.

Bij een geluidsmeting wordt geluid vastgelegd. Voor het meten van de sterkte van het geluid wordt een decibelmeter gebruikt voor het vastleggen van het soort geluid wordt een audiometer gebruikt. Van een geluidsmeting wordt een rapport gemaakt. Hierin wordt de grafiek van de meting in decibel weergegeven en het geluid omschreven.

Een geluidsmeting wordt uitgevoerd omdat een oplossing wenselijk is voor de geluidsoverlast en een akoestisch onderzoek niet direct nodig is. Een geluidsmeting laat u uitvoeren omdat u wilt weten wat de bron is, erkenning wenst van het probleem en vervolgactie op een oplossing te bewerkstelligen. Met een geluidsmeting wordt de sterkte van het geluid en het type geluid vastgelegd.

De duur van een geluidsmeting hangt samen met de geluidsoverlast. Vind overlast periodiek plaats of op een bepaald tijdstip. We verzorgen metingen van 1 uur maar ook een dagdeel of meerdere dagen. Dit doen we in overleg.

Vooropname

Het is mogelijk dat de verzekeraar de kosten van een vooropname vergoed. Vraag dit zonodig na bij uw tussenpersoon of rechtsbijstandverzekeraar. Kosten kunnen vergoed worden wanneer de bewijsrapportage van de vooropname ingediend wordt als bewijsstuk. Geeft u dan duidelijk aan dat het rapport van de vooropname een Proces Verbaal van Constatering is en opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder. Het is een onderhandse akte.

Bij de bouwkundige vooropname wordt van de volgende apparatuur gebruik gemaakt voor een vastlegging. Apple I-pad, Samsung Tablet, Nikon D5000, Samsung S10, I-Auditor, Fenix UC35, rolmaat, scheurmeter, plaktest, zaklantaarn. Met dit gereedschap kan de specialist beeld en geluid goed vastleggen.

Wat wordt vastgelegd bij een bouwkundige vooropname zijn specifiek de zichtbare afwijkingen. Alles wordt minutieus geregistreerd met accent op aanwezige schade of afwijkingen. Bijvoorbeeld scheuren in muren, verzakkingen in het wegdek of beschadigde kozijnen. Een vooropname is geen installatietechnisch onderzoek of beton sterkte berekening.

Van de vooropname wordt een bewijsrapport opgemaakt. Dit proces verbaal van constatering bevat de foto’s met omschrijving van de waarnemingen welke zijn gedaan. Het bewijsrapport ontvangt u digitaal met filmopname indien deze zijn gemaakt.

Wat een vooropname kost hangt af van de grootte van het object. Betreft het een eengezinswoning of fabriek? Dient een vooropname en eindinspectie plaats te vinden? Dienen we ook aangrenzend openbaar terrein op te nemen? Het starttarief is €175,00 ex btw.

Door een vooropname (bouwkundig) te laten maken verzekerd u zich voor het geval dat u een schadeclaim ontvangt of moet indienen. Een bouwproject of infrastructureel project heeft invloed op de omgeving. Werkzaamheden zoals slopen, heien en bronbemalingen kunnen schade veroorzaken aan een object omdat dit zich in het risicogebied bevind. Met een vooropname in de vorm van een proces verbaal van constatering heeft de opdrachtgever een onderhandse akte welke sterk is als het gaat om de bewijslast.

Een deurwaarder is per koninklijk besluit beëdigd en daarmee is elke Bewijsrapportage een onderhandse akte. De juridische benaming is het Proces Verbaal van Constatering. Veel rechters hechten aangaande de bewijskracht extra waarde aan een door een deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van constatering. Doordat de deurwaarder de rapportage heeft gemaakt en mogelijk heeft betekend aan de tegenpartij heeft u een juridische waarborg dat het document (1) correct is opgesteld en (2) u de garantie heeft dat het document de persoon of het bedrijf bereikt voor wie het is bestemd. Een aangetekende brief en een akte van depot bij een notaris is daarmee niet nodig.