Geluidsoverlast door buren - Bewijsrapportage is expert

Geluidsoverlast door buren.


> Vragen? Bel ons!Tussen 09:00 - 17:00

Geluidsoverlast door buren wordt als ernstige hinder ervaren. Hoe beoordeel je dit? Bewijsrapportage is expert in het meten, analyseren en adviseren. We onderscheiden diverse vormen van overlast. Veel voorkomende bronnen zijn de muziekinstallatie, stemgeluid, apparaten, installaties en vervoermiddelen. Bij de meting houden we indien mogelijk nog rekening met technische aspecten zoals isolatie en bron. Psychische aspecten hebben te maken met de gevoeligheid van de lawaaiontvanger en empathie van de veroorzaker.

Wet en regelgeving.

Sinds 1962 bestaat een wettelijke eis voor geluidsisolatie tussen woning vastgelegd in de NEN 1070. Eisen met betrekking tot de isolatie zijn in eerste instantie publiekrechtelijk geregeld sinds 1992 in het Bouwbesluit. Dit bevat technische voorschriften en is landelijk van kracht. In art. 5:37 BW (Burgerlijk Wetboek) staat dat een eigenaar (of huurder) van een erf geen onrechtmatige hinder mag toebrengen aan eigenaars (of huurders) van andere erven door het verspreiden van onder andere rumoer. Wat is de norm voor geluidshinder van buren en wanneer mag dit als onrechtmatig worden beschouwd? Het antwoord is eenvoudig en lastig. Een concrete norm waar aan getoetst kan worden bestaat niet. Het hangt af van de omstandigheden van het geval. Welk geluid veroorzaak overlast? Hoe lang duurt de geluidsoverlast? Kan de veroorzaker iets doen om de overlast te beperken? Hoe verhoudt de overlast zich tot de directe omgeving? Dit zijn vragen die in een beoordeling meegenomen kunnen worden. Het is belangrijk met betrekking tot de slagingskans op actie de verhuurder, corporatie, gemeente of rechter van de juiste informatie te voorzien en aan te tonen dat de hinder onrechtmatig is.

Beoordelen van geluidsoverlast.

Uit onderzoek van RIGO blijkt dat de correlatie tussen isolatie (technisch) en geluidsoverlast (maatschappelijk) zwak is. Dit komt omdat gedrag een grote bijdrage levert. De kwaliteit van bijvoorbeeld de woning of het gebouw vormen in minder dan de helft van de gevallen het probleem. Een lage tolerantiegrens kan ook een probleem vormen. Is geluidsoverlast door buren dan wel te beoordelen? Zeker en we doen dit door aan te sluiten op normenstelsels van andere categorieën zoals industrie, horeca en wegverkeer. De basisgrenswaarde is een geluidsniveau van 35 dB(A). Dit betekend dat overdag een gemiddeld geluidniveau van 35 dB (A) aanvaardbaar is. Een overschrijding geeft reden tot klagen waarbij boven de 45 dB (A) sprake is van geluidsoverlast. Het is goed rekening te houden met factoren die niet gemeten kunnen worden met de decibelmeter zoals brommen, piepen, bonken en tikken. Bewijsrapportage neemt bij de ontvanger ook de audio op. Als we de meting verricht hebben beoordelen we vervolgens de resultaten volgens een beoordelingsstelsel voor burengeluid. Dit verwerken we dan in een proces verbaal van constatering. Te nemen maatregelen volgen uit de analyse en betreffen in het geval van geluidsoverlast door buren veelal gedragsmaatregelen.


> Geluidsoverlast door burenDownload de tabel beoordelingskader

> Informatie & kennis over geluidVoorbeeldbrief | Regelgeving | Geluidladder

> Overlast van een installatieDownload: Grenswaarden en beoordelen

Wat we doen.

De specialist komt luisteren en meten en in veel gevallen een decibelmeter en audio opname apparaat plaatsen. Na de meting wordt een proces verbaal van constatering geschreven voorzien van een analyse met foto's. Het is niet nodig geluidsoverlast bij de buren zelf te meten tenzij hier overeenstemming over is. De opname met brongeluiden leveren digitaal aan. We kunnen bij een eventuele procedure ondersteunen indien gewenst.

Wat het kost.

Een geluidsmeting is in veel overlast situaties maatwerk. Wil u alleen het niveau laten meten of ook audio opname? Voor welke tijdsduur? Overdag of 's avonds? Blijft de specialist meeluisteren?

Het starttarief is €250,- ex btw

Direct aanvragen.

Vraag een offerte aan of stel uw vraag.

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw offerte verzoek geluidsmeting. Bijvoorbeeld: Wat kost een geluidsopname (decibel) en/of audio opname van de bouwplaats of woning op locatie X ? Wat kost een geluidsopname voor een week op adres Y.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.
=
Zodat we weten dat u geen robot bent.