Geluidsoverlast door buren - Bewijsrapportage is expert

Geluidsoverlast door buren.

Geluidsoverlast door buren wordt als ernstige hinder ervaren. Hoe beoordeel je dit? Bewijsrapportage is expert in het meten, analyseren en adviseren. In de eerste plaats onderscheiden we diverse vormen van geluidsoverlast. Neem nou de veel voorkomende bronnen zoals de muziekinstallatie, stemgeluid, apparaten, installaties en vervoermiddelen. In de tweede plaats houden we bij de meting rekening met technische aspecten zoals isolatie en bron. Tenslotte kijken we naar psychische aspecten die te maken met de gevoeligheid van de lawaaiontvanger en empathie van de veroorzaker.

Wet en regelgeving.

Sinds 1962 bestaat een wettelijke eis voor geluidsisolatie tussen woningen vastgelegd in de NEN 1070. Maar eisen met betrekking tot de isolatie van geluid zijn in eerste instantie publiekrechtelijk geregeld sinds 1992 in het Bouwbesluit. Daarnaast bevat dit technische voorschriften welke landelijk gelden. Zo staat in art. 5:37 BW (Burgerlijk Wetboek) dat een eigenaar (of huurder) van een erf geen onrechtmatige hinder mag toebrengen aan eigenaars (of huurders) van andere erven. Denk daarbij aan het veroorzaken van geluidshinder.

Norm voor geluidsoverlast?

Wat is de norm voor geluidsoverlast van buren en wanneer is dit onrechtmatig? In tegenstelling tot wat u verwacht is het antwoord niet eenvoudig en zelfs lastig. De oorzaak daarvan is het ontbreken van een concrete norm om te toetsen. Dat betekent dat het afhangt van de omstandigheden van het geval. Welk geluid veroorzaak overlast? Hoe lang duurt de geluidsoverlast? Kan de veroorzaker iets doen om de overlast te beperken? Hoe verhoudt de overlast zich tot de directe omgeving? Dit zijn vragen die in een beoordeling meegenomen kunnen worden. Vandaar dat het belangrijk is de rechter goed en volledig te informeren. Want u wilt als resultaat actie door de verhuurder, corporatie, gemeente of buren om de overlast te stoppen. Daarom is het belang aan te tonen dat de hinder onrechtmatig is.

Veroorzakers van geluidsoverlast.

Uit onderzoek van RIGO blijkt dat de samenhang tussen isolatie (technisch) en geluidsoverlast (maatschappelijk) zwak is. Want een grote oorzaak is gedrag wat een grote bijdrage levert. Daar staat tegenover dat de kwaliteit van de woning of het gebouw in minder dan de helft van de gevallen het probleem is. Dus een lage tolerantiegrens kan een probleem worden.

Beoordelen van geluidsoverlast.

Is geluidsoverlast door buren dan wel te beoordelen? Zeker en we doen dit door aan te sluiten op normenstelsels van andere categorieën zoals industrie, horeca en wegverkeer. De basisgrenswaarde is een geluidsniveau van 35 dB(A). Dit betekend dat overdag een gemiddeld geluidniveau van 35 dB (A) aanvaardbaar is. Een overschrijding geeft reden tot klagen waarbij boven de 45 dB (A) sprake is van geluidsoverlast. We houden rekening met factoren die lastig in decibels te verklaren zijn zoals brommen, piepen, bonken en tikken.

Bewijsrapportage neemt bij de ontvanger daarom ook de audio op. Als we de meting verricht hebben beoordelen we vervolgens de resultaten volgens een beoordelingsstelsel voor burengeluid. Dit verwerken we dan in een rapport wat indien nodig wordt voorzien van een proces verbaal van constatering. Te nemen maatregelen volgen uit de analyse en betreffen in het geval van geluidsoverlast door buren veelal gedragsmaatregelen. We toetsen aan de grenswaarden die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit of het Bouwbesluit. Dit is afhankelijk van de situatie waarin sprake is van geluidsoverlast.


> Geluidsoverlast door burenDownload de tabel beoordelingskader

> Informatie & kennis over geluidVoorbeeldbrief | Regelgeving | Geluidladder

> Overlast van een installatieDownload: Grenswaarden en beoordelen

Wat we doen.

Een specialist komt luisteren en meten en in veel gevallen een overlastmodule plaatsen. Na de meting wordt een proces verbaal van constatering geschreven voorzien van een analyse met foto's. Het is niet nodig geluidsoverlast bij de buren zelf te meten tenzij hier overeenstemming over is. De opgenomen geluidsfragmenten leveren we digitaal als bijlage. We kunnen u bij een eventuele procedure ondersteunen indien gewenst.

Wat het kost.

Een geluidsmeting is in veel overlast situaties maatwerk. Wilt u alleen het niveau van de geluidsoverlast laten meten of ook audio opname? De meetperiode voor een geluidsmeting is minimaal zeven aaneengesloten dagen?

Direct aanvragen.

Vraag direct en gratis een offerte aan of stel uw vraag. We helpen u graag verder.

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Vul zonodig uw aanvraag aan voor de geluidsmeting. Bijvoorbeeld: Is het mogelijk geluid te detecteren van knallende dakplaten of een haan? Kan live geluid gemeten worden op een evenement en kunnen wij meekijken in het systeem?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.

Contact

Schuijteskade 20 1621 DE Hoorn
[email protected]
Algemeen: 0229-317080
mandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00