Tiltmeting – verzakken woning meten

Bij een tiltmeting laat u de verandering in positie van uw woning meten om inzicht te krijgen in scheefstand. Zo kunt u schade aan uw woning voorkomen of beperken. De tiltmeter meet nauwkeurig en betrouwbaar scheefstand. Kortgezegd ontstaat het door verzakken of vervormen.
Placeholder Image

Wat doet een tiltmeter?

Een tiltmeter meet de verandering van positie van een woning of gebouw in de x, y en z richting. Bewijsrapportage gebruikt tiltmeters die deze 3-assen meten ten opzichte van de richting van de zwaartekracht. Per object wordt een tiltmeter geplaatst die non-stop de kleinste verandering meet en doorgeeft. De metingen zijn zeer precies met een meetwaarde kleiner dan 0.001º. Monitoring kan non-stop plaatsvinden voor een aaneengesloten periode van 10 jaar.

Hoe herken je scheefstand?

De basis van elke woning of gebouw is de fundering. In Nederland gebruiken we twee soorten funderingen. Een fundering op palen of staal. Op staal is figuurlijk en hiermee wordt bedoelt dat het bouwwerk niet rust op een betonnen plaat of dat geen palen gebruikt zijn. Bouwen op staal wordt toegepast als de draagkracht van de grond voldoende is. Scheefstand in een woning of gebouw is vaak te herkennen door scheve muren, vloeren en kozijnen. Als scheuren in buitenmuren, binnenmuren, vloeren of plafonds ontstaan is actie vereist om erger te voorkomen.

Hoe ontstaat scheefstand?

Scheefstand ontstaat als door bouw of grondwerk invloed wordt uitgeoefend op de constructie van een woning. Ten eerste door zettingen van de ondergrond doordat grond wordt aangebracht of de grondwaterstand veranderd. Ten tweede via trillingen door heiwerk of zwaar verkeer zoals bijvoorbeeld rupskranen of puinwagens. Als trillingen bij werkzaamheden herhaald kortdurend zijn gaat dit over het slaan van heipalen of zwaar verkeer. Continue trillingen ontstaan bij het plaatsen van damwanden of als een trilwals de grond verdicht. Door zetting van de grond ontstaat spanning op een deel of de hele fundering en muren. Scheuren ontstaan door overmatige vervorming (deformatie) en is dus het gevolg van teveel spanning op de constructiedelen.

Wat we doen

Een specialist komt op locatie en plaatst de tiltmeter. We plaatsen altijd één tiltmeter per project. Twee gaatjes worden in een steen geboord om de meter te bevestigen. Ook worden enkele foto’s gemaakt. U krijgt een korte toelichting en hoeft verder niets te doen.

Wat het kost

We hebben voor de tiltmeting geen vaste prijs vanwege de diversiteit en de moeilijkheid van de aanvragen. Bewijsrapportage heeft veel ervaring op het gebied van tilmetingen. We volgen een duidelijke werkwijze en gebruiken de beste apparatuur en monitoring software.

Direct aanvragen

Vraag direct een offerte aan of stel je vraag:

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw verzoek. Bijvoorbeeld: Damwanden gaan geplaatst worden. OF Over een week gaan ze heien op ongeveer 25 meter afstand. Wat kost een meting?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.

Contact

Schuijteskade 20 1621 DE Hoorn
[email protected]
Algemeen: 0229-317080
maandag tot en met vrijdag: 09:00 - 17:00