Vooropname

Voorkom rechtzaken, mediation en lange rechtbank trajecten door vooraf een vooropname door de inspecteurs van Bewijsrapportage te laten uitvoeren. De bouwkundige vooropname is de beste preventie tegen meningsverschillen en schadeclaims.

Voor alles wat met de zintuigen geïnspecteerd kan worden is een vooropname op te stellen. Als een deurwaarder dit doet noemen we dat een bewijsrapportage.

De vooropname vindt plaats door een minutieuze inspectie van de onderdelen van het te inspecteren deel. Dit kunnen de constructieve delen van een gebouw zijn maar ook een geluidsopname of patentschending. De waarnemingen van de vooropname die de deurwaarder doet worden vast gelegd in een rapport, beeldopname of geluidsopname welke digitaal wordt geleverd.

Bij de gemiddelde vooropname wordt gebruik gemaakt van een tablet met applicatie, meetlint, snag, waterpas, scheurmeter en laser. Een vooropname door een deurwaarder is een akte die dient tot het leveren van bewijs en dus iets anders dan de gemiddelde quickscan. De deurwaarder is een bij Koninklijk Besluit benoemde ambtenaar. Wat deze constateert en verklaart, wordt in de rechtspraak beschouwd als iets dat officieel vaststaat. Een vooropname (vakterm is proces-verbaal van constatering) is dus een door een deurwaarder opgestelde verklaring, waarin een door de deurwaarder gedane waarneming is vastgelegd.

Juridische kracht

In de rechtspraktijk wordt een vooropname als bijzonder sterk ervaren, met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis vereist is. In sommige situaties kan het verstandig zijn de vooropname uit te breiden door het object in te meten. Met behulp van de diverse apparatuur worden horizontale en verticale metingen gedaan. In de gevel kunnen meetbouten geplaatst worden. Door deze manier van meten en vastleggen is eventuele schade gemakkelijk aan te tonen.

Als het nodig is kunnen scheurmeters geplaatst worden. Door middel van het plaatsen van scheurmeters over de scheurvorming kan een eventuele groei van de scheur worden gevolgd.

Waarom een vooropname

Als gebouwd of gesloopt wordt vinden nogal wat activiteiten plaats die risico op schade voor de omgeving met zich meebrengen. Bijvoorbeeld werkzaamheden zoals heien, graafwerk, bemaling en verkeer. Om discussies voor te zijn is het belangrijk de status voor aanvang van de werkzaamheden vast te leggen in een vooropname.

Wanneer een vooropname

Als u als belanghebbende denkt dat er kans op meningsverschillen of schadeclaims kunnen ontstaan bij bouw, sloop, patentschending of bijvoorbeeld overlast van geluid of licht is een vooropname aan te bevelen.

Het rapport

Het rapport van de vooropname is objectief en kan gebruikt worden voor eventuele procedures ten aanzien van schade. De vooropname wordt uitgevoerd per object. In de rapportage worden de onderdelen apart benoemd. De eventueel waargenomen gebreken worden gespecificeerd met verwijzing naar het beeld of geluidmateriaal.

De rapportage van de vooropname wordt standaard in tweevoud verstrekt. Beeldmateriaal wordt digitaal geleverd, de miniaturen staan in het rapport vermeld. Omdat we deurwaarder zijn hoeft het rapport niet bij de notaris gedeponeerd te worden.

Vraag direct een Bewijsrapportage aan:

Uw naam(verplicht)

Naam bedrijf

Uw telefoonnummer(verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw bericht