Vooropname woning

Vooropname.

Voorkom rechtzaken, mediation en lange rechtbank trajecten door vooraf een vooropname door de inspecteurs van Bewijsrapportage te laten uitvoeren. Een bouwkundige vooropname is de beste preventie tegen meningsverschillen en schadeclaims.

Voor alles wat met de zintuigen geïnspecteerd kan worden is een vooropname op te stellen. Als een deurwaarder dit doet noemen we dat een bewijsrapportage.

Uitvoering.

Een vooropname vindt plaats door een minutieuze inspectie van de onderdelen van het te inspecteren deel. Dit kunnen de muren van een van gebouw zijn maar ook een geluidsopname bij geluidshinder of patentschending. De waarnemingen van de vooropname die de deurwaarder doet worden vast gelegd in een rapport, beeldopname of geluidsopname welke digitaal of als fysiek rapport wordt geleverd.

Gebruik gereedschap.

Bij een gemiddelde vooropname wordt, als het om een bouwwerk gaat, gebruik gemaakt van een tablet met applicatie, meetlint, snag, waterpas, scheurmeter en laser. Omdat de vooropname door een deurwaarder wordt uitgevoerd ontvangt u een akte (het rapport) wat dient tot het leveren van bewijs. Dit is iets anders dan de gemiddelde quickscan.

Inzet deurwaarder.

De deurwaarder is een bij Koninklijk Besluit benoemde ambtenaar. Wat deze constateert en verklaart, wordt in de rechtspraak beschouwd als iets dat officieel vaststaat. Een vooropname (juridische term is proces-verbaal van constatering) is dus een door een deurwaarder opgestelde verklaring, waarin een door de deurwaarder gedane waarneming is vastgelegd.

Juridische kracht.

In de rechtspraktijk wordt een vooropname als bijzonder sterk ervaren, met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis vereist is. In sommige situaties kan het verstandig zijn de vooropname uit te breiden door het object in te meten. Met behulp van de diverse apparatuur worden horizontale en verticale metingen gedaan. In de gevel kunnen meetbouten geplaatst worden. Door deze manier van meten en vastleggen is eventuele schade gemakkelijk aan te tonen.

Als het nodig is kunnen scheurmeters geplaatst worden. Door middel van het plaatsen van scheurmeters over de scheurvorming kan een eventuele groei van de scheur worden gevolgd.

Waarom een vooropname.

Als gebouwd of gesloopt wordt vinden nogal wat activiteiten plaats die risico op schade voor de omgeving met zich mee kunnen brengen. Bijvoorbeeld werkzaamheden zoals heien, graafwerk, bemaling en verkeer. Om discussies voor te zijn is het belangrijk de status voor aanvang van de werkzaamheden vast te leggen in een vooropname.

  1. Met een vooropname beperkt u financiele schade door (onterechte) claims.
  2. U voorkomt bewijsplicht of omgekeerde bewijsplicht.
  3. Beperkt risico op onnodige vertraging doordat in het project een opname gedaan moet worden.
  4. Belanghebbenden in het proces betrekken is positief voor communicatie en begrip.
  5. Geen discussie over authenticiteit door de inzet van een deurwaarder.
  6. Kantoor heeft depotfunctie voor bewaring rapporten.

Wanneer een vooropname.

Als u als belanghebbende denkt dat er kans op meningsverschillen of schadeclaims kunnen ontstaan bij bouw, sloop, patentschending of bijvoorbeeld overlast van geluid of trillingen is een vooropname aan te bevelen.

Het rapport.

Het rapport van de vooropname is objectief en kan gebruikt worden voor eventuele procedures ten aanzien van schade. De vooropname wordt uitgevoerd per object. In de rapportage worden de onderdelen apart benoemd. De eventueel waargenomen gebreken worden gespecificeerd met verwijzing naar het beeld of geluidmateriaal.

De rapportage van de vooropname wordt standaard fysiek en digitaal verstrekt. Beeldmateriaal wordt digitaal geleverd, de miniaturen staan in het rapport vermeld. Omdat de deurwaarder het rapport leverd het rapport niet bij de notaris gedeponeerd te worden voor een zogenoemd tijdstempel.

Kosten.

Elke vooropname is maatwerk en is afhankelijk van het werk wat verricht dient te worden. Het starttarief is €175,- Voelt u zich vrij een prijsindicatie of offerte bij ons aan te vragen. Meer over tarieven vindt u op de pagina tarief en een toelichting op de werkzaamheden kunt lezen op de pagina diensten.


> Download overzicht uitvoeringHoe wordt een vooropname uitgevoerd?

Direct aanvragen.

Vraag direct een offerte aan of stel uw vraag:

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw offerte verzoek tot opname van vastgoed. Bijvoorbeeld: Wat kost een opname van mijn bedrijfshal op op locatie X op datum Y? Wat kost een voorinspectie en/of eindinspectie op adres Y.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.