Gevelschouw.

Om na de bouw of heiwerk vast te kunnen stellen of schade is ontstaan is het nodig vooraf de staat van de woning vast te leggen met een gevelschouw.  Verbouwingen of heiwerkzaamheden in de nabijheid van uw woning of gebouw kunnen leiden tot schade. Dit hoeft zich niet te beperken tot scheuren in de muren of verzakkingen. Het risico op schade neemt hierdoor niet af, maar het succesvol vaststellen van schadeclaim neemt wel aanzienlijk toe.

Wat we doen.

De gevelschouw van Bewijsrapportage is bedoelt om vastgoed aan de buitenzijde te inventariseren. De geveldelen worden digitaal vastgelegd waarbij alle gebreken van het exterieur worden beschreven. Gelet wordt op bouwkundige zaken en risico plekken in de gevels. Onderdelen zoals tegelwerk, stucwerk, zetting, scheurvorming, glas en kozijnen worden  nauwkeurig geïnventariseerd.

Scheurmeters plaatsen.

Tijdens de gevelschouw zal de inspecteur  bepalen of scheurmeters op risicoplekken aangebracht dienen te worden. Scheurmeters worden in overleg gemonteerd. Het is ook mogelijk tijdens of na gereedkomen van de werkzaamheden frequent controles uit te voeren (deformatie-inspectie) zodat, indien nodig, in een vroeg stadium kan worden ingegrepen. De gevelschouw als Bewijsrapportage is eigenlijk een vooropname van het exterieur. Dit is een beperkte vorm van de vooropname. We nemen alleen de buitenzijde van de woning of het bedrijfspand. De buitenzijde van een object wordt in kaart gebracht en beschreven.

Inzet inspecteur.

Onze inspecteurs zijn ook deurwaarder. De deurwaarder is een bij Koninklijk Besluit benoemde ambtenaar. Wat deze constateert en verklaart, wordt in de rechtspraak beschouwd als iets dat officieel vaststaat. Van de gevelschouw wordt een proces verbaal van constatering gemaakt. Dit rapport is een door de deurwaarder opgestelde verklaring, waarin een door de deurwaarder gedane waarneming is vastgelegd met tekst foto’s en mogelijk als bijlage filmopnamen.

Juridische kracht.

In de rechtspraktijk wordt een gevelschouw in de vorm van een bewijsrapportage als bijzonder sterk ervaren, met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming.

Het rapport.

Het rapport van de gevelschouw is objectief en kan gebruikt worden voor eventuele procedures ten aanzien van schade. In de rapportage worden de onderdelen apart benoemd. De eventueel waargenomen gebreken worden gespecificeerd met verwijzing naar het beeld of geluidmateriaal.

De rapportage van de gevelschouw wordt standaard fysiek en digitaal verstrekt. Beeldmateriaal wordt digitaal geleverd, de miniaturen staan in het rapport vermeld. Omdat de deurwaarder het rapport levert hoeft dit niet bij de notaris gedeponeerd te worden voor een zogenoemd tijdstempel.

Kosten.

Elke oplevering is maatwerk en is afhankelijk van het werk wat verricht dient te worden. Het starttarief is €175,- Voelt u zich vrij een prijsindicatie of offerte bij ons aan te vragen. Meer over tarieven vindt u op de pagina tarief en een toelichting op de werkzaamheden kunt lezen op de pagina diensten.

 

Direct aanvragen.

Vraag hier uw offerte aan of stel uw vraag.

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw offerte verzoek tot opname van vastgoed. Bijvoorbeeld: Wat kost een opname van mijn bedrijfshal op op locatie X op datum Y? Wat kost een voorinspectie en/of eindinspectie op adres Y.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.