Inspectie door de deurwaarder

Een Bewijsrapportage is een door de deurwaarder opgestelde verklaring, waarin een door die deurwaarder gedane waarneming is vastgelegd. Dit kan worden  voorzien van foto’s of bijvoorbeeld beeldopnames. Het rapport is een uiterst effectief middel om rechtsgang, mediation en lange juridische trajecten te voorkomen. Voor bedrijven en particulieren die risico’s op een schadeclaim of meningsverschil willen beheersen. Bewijsrapportage is het product voor preventie en risicomanagement.

Schakel ons in bij bouw of sloop, heiwerkzaamheden, trillingsmetingen, geluidsoverlast, stankdetectie maar ook bijvoorbeeld patentschending.  Neem contact met ons op als u wilt weten of u een specialist voor een Bewijsrapportage nodig hebt!

Lees meer!
Placeholder

Vooropname woning


Huurders en verhuurders hebben belang bij een juiste omschrijving van de staat van het gehuurde. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de huurder vermoed wordt het gehuurde in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen, behoudens tegenbewijs. Ook een verhuurder heeft dus belang bij een adequate beschrijving bij aanvang. De bewijsrapportage kan worden ingezet als vooropname van de woning.


Placeholder

Bouwkundige inspectie


Een bouwbedrijf gaat voor een project heiwerkzaamheden verrichten in bebouwde omgeving. Met een bewijsrapportage wordt de bouwkundige staat van de naastgelegen percelen op schrift en met beeld vastgelegd. Mochten ondanks de voorzorgsmaatregelen van het bouwbedrijf toch schadeclaims van eigenaren van de belendende percelen komen, kunnen de bouwer en eigenaren met elkaar in gesprek gaan.


Placeholder

Geluidsoverlast


Een bewoner heeft overlast van geluid in de omgeving. Met een bewijsrapportage van een deurwaarder kan de geluidsoverlast worden vastgesteld en vastgelegd, desgewenst ondersteunt met opnames door geluidsapparatuur. De deurwaarder kan zelfs voor u als mediator optreden om zo het traject mogelijk minnelijk op te lossen. Dit scheelt tijd, geld en frustratie in een gerechtelijke procedure.

Bewijsrapportage aanvragen

We zijn een actief en ambitieus inspectiebureau. Vraag eenvoudig en snel uw Bewijsrapportage aan.

Nieuws

We informeren u graag over zaken welke het vakgebied van inspectie aangaan. Zo bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Meer informatie!

Juridische bijstand

Regelmatig staan we klanten bij in zaken met juridisch advies. In de rechtszaal en daarbuiten.


Inspectie specialisten

Onze inspectie specialisten beschikken over de juiste kennis om u snel van dienst te zijn.


24/7 bereikbaar

Voor spoedeisende zaken kunt u ons ook bereiken via Whatsapp op nummer 06-31091273