Expert bij inspectie

Een Bewijsrapportage is een door de deurwaarder of specialist opgestelde verklaring van de inspectie of onderzoek. Het rapport heeft een toelichting met foto's en mogelijk film of geluidsopname. Effectief voor bedrijven en particulieren die risico's, schadeclaim of geschil willen minimaliseren.
Wij helpen met de vooropname of eindinspectie bij bouw en sloop, heiwerk, trillingsmetingen, geluidsoverlast, stankdetectie of patentschending.  Bel 06-12254181 of mail ons voor meer informatie over Bewijsrapportage!
Vooropname belendingen door Bewijsrapportage

Vooropname woning.


Huurders en verhuurders hebben belang bij een juiste omschrijving van de staat van het gehuurde. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de huurder vermoed wordt het gehuurde in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen, behoudens tegenbewijs. Ook een verhuurder heeft dus belang bij een adequate beschrijving bij aanvang. De bewijsrapportage kan worden ingezet als vooropname van de woning.

Bouwkundige inspectie vastgoed door Bewijsrapportage

Bouwkundige inspectie.


Een bouwbedrijf gaat in een project heiwerkzaamheden verrichten in bebouwde omgeving. Met een bouwexploot van bewijsrapportage wordt de bouwkundige staat van de naastgelegen percelen in een rapport vastgelegd. Mochten ondanks de maatregelen van het bouwbedrijf toch schadeclaims van eigenaren van de belendende percelen komen, kunnen bouwer en eigenaren met elkaar in gesprek gaan.

Placeholder

Geluidsoverlast.


Een bewoner heeft overlast van geluid in de omgeving. Met een geluidsmeting van bewijsrapportage van een deurwaarder kan de geluidsoverlast worden vastgesteld en vastgelegd, desgewenst ondersteunt met opnames door geluidsapparatuur. De deurwaarder kan zelfs voor u als mediator optreden om zo het traject mogelijk minnelijk op te lossen. Dit scheelt tijd, geld en frustratie in een gerechtelijke procedure.

Bewijsrapportage aanvragen

We zijn een actief en ambitieus inspectiebureau. Vraag eenvoudig en snel uw Bewijsrapportage aan.

Nieuws

We informeren u graag over zaken welke het vakgebied van inspectie aangaan. Zo bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
Meer informatie!

Juridische bijstand

We staan opdrachtgevers bij in zaken met juridisch advies naar aanleiding van een Bewijsrapportage. In de rechtszaal en daarbuiten.

Inspectie specialisten

Onze inspectie specialisten beschikken over de juiste kennis om u snel en vakkundig van dienst te zijn.

Bereikbaar voor u

Voor spoedeisende zaken kunt u ons telefonisch maar ook per Whatsapp bereiken op nummer 06-12254181. Mail ons via het info adres.