Wat voor rapport ontvangen we van de geluidsmeting?

admin

Van de geluidsmetingen wordt een bewijsrapport opgemaakt. Dit proces verbaal van constatering bevat de meetgegevens (data en grafieken) met ondersteunende informatie. Het bewijsrapport ontvangt u digitaal net als de audio opname als deze is gemaakt.