Worden de kosten van een vooropname vergoed?

admin

Het is mogelijk dat de verzekeraar de kosten van een vooropname vergoed. Vraag dit zonodig na bij uw tussenpersoon of rechtsbijstandverzekeraar. Kosten kunnen vergoed worden wanneer de bewijsrapportage van de vooropname ingediend wordt als bewijsstuk. Geeft u dan duidelijk aan dat het rapport van de vooropname een Proces Verbaal van Constatering is en opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder. Het is een …

Worden de kosten van een geluidsmeting vergoed?

admin

Door sommige rechtsbijstandverzekeraars worden de kosten van een geluidsmeting vergoed. Het is goed dit na te vragen bij uw tussenpersoon of uw verzekeraar. Kosten kunnen vergoed worden wanneer de bewijsrapportage van de geluidsoverlast ingediend wordt als bewijsstuk. Geeft u dan duidelijk aan dat het rapport van de geluidsmeting een Proces Verbaal van Constatering is en dat de meting conform de …

Wat is een geluidsmeting?

admin

Bij een geluidsmeting wordt geluid vastgelegd. Voor het meten van de sterkte van het geluid wordt een decibelmeter gebruikt voor het vastleggen van het soort geluid wordt een audiometer gebruikt. Van een geluidsmeting wordt een rapport gemaakt. Hierin wordt de grafiek van de meting in decibel weergegeven en het geluid omschreven.

Wat is een bewijsrapportage?

admin

Een bewijsrapportage is een rapport waarin de door de deurwaarder of specialist gedane waarneming of meting op een vastgesteld moment is vastgelegd. Als de deurwaarder zijn bevindingen in een rapport vastlegd is dit een onderhandse akte. Deze akte wordt ook wel een proces verbaal van constatering genoemd. Deze kan worden voorzien van foto’s, beeldopnamen of geluidsopname. Het betreft de verslaglegging …

Hoe is bewijsrapportage ontstaan?

admin

Bewijsrapportage is ontstaan vanuit de wens de dienst Proces Verbaal van Constatering meer bekendheid te geven in Nederland en daarbuiten. Begin 2014 startte dit proces bij Kerckhoffs en Lasonder Gerechtsdeurwaarders in Hoorn. Onderzoek door Marco Lasonder en Jeroen Baris en vervolgens diverse gesprekken met collega deurwaarders leidde tot de naam Bewijsrapportage. Het is zo eenvoudig als u het leest. De …

Wat is een bouwexploot?

admin

Een bouwexploot of bouwexploit is een brief waarmee u de aannemer of opdrachtgever van een bouwproject of infrastructureel project aansprakelijk stelt. Dit heeft betrekking op de werkzaamheden welke zullen plaatsvinden in de directe omgeving van uw woning of bedrijfsgebouw. In deze brief kunt u ook om een bewijsrapportage verzoeken of deze aanbieden als bijlage. Dit doet u voor dat de …

Wat kost een bouwexploot?

admin

De kosten opbouw van een bouwexploot heeft twee componenten. Ten eerste het rapport met daarbij de brief met daarin de aansprakelijkheid. Dit hangt samen met de grote van het op te nemen object of objecten. Het starttarief is €250,00 ex btw. Het betekenen van het bouwexploot als exploot in de zin van een handeling door een deurwaarder is de tweede …

Waarom een bouwexploot laten maken?

admin

Een bouwexploot wordt opgemaakt om omkering van de bewijslast te voorkomen. Het moet voor aanvang van de werkzaamheden worden overlegd aan de tegenpartij. Als tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden de indruk bestaat dat schade is ontstaan aan de woning of bedrijfsgebouw, kan het bouwexploot worden gebruikt om te controleren of de schade voor aanvang werkzaamheden aanwezig was. Vervolgens …

Wat voor rapport ontvangen we van de vooropname?

admin

Van de vooropname wordt een bewijsrapport opgemaakt. Dit proces verbaal van constatering bevat de foto’s met omschrijving van de waarnemingen welke zijn gedaan. Het bewijsrapport ontvangt u digitaal met filmopname indien deze zijn gemaakt.

Welke apparatuur wordt gebruikt bij een bouwkundige vooropname?

admin

Bij de bouwkundige vooropname wordt van de volgende apparatuur gebruik gemaakt voor een vastlegging. Apple I-pad, Samsung Tablet, Nikon D5000, Samsung S10, I-Auditor, Fenix UC35, rolmaat, scheurmeter, plaktest, zaklantaarn. Met dit gereedschap kan de specialist beeld en geluid goed vastleggen.