Waarom een bouwexploot laten maken?

admin

Een bouwexploot wordt opgemaakt om omkering van de bewijslast te voorkomen. Het moet voor aanvang van de werkzaamheden worden overlegd aan de tegenpartij. Als tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden de indruk bestaat dat schade is ontstaan aan de woning of bedrijfsgebouw, kan het bouwexploot worden gebruikt om te controleren of de schade voor aanvang werkzaamheden aanwezig was. Vervolgens kunnen afspraken worden gemaakt over aansprakelijkheid en te treffen voorzieningen om een oplossing te realiseren.