Worden de kosten van een vooropname vergoed?

admin

Het is mogelijk dat de verzekeraar de kosten van een vooropname vergoed. Vraag dit zonodig na bij uw tussenpersoon of rechtsbijstandverzekeraar. Kosten kunnen vergoed worden wanneer de bewijsrapportage van de vooropname ingediend wordt als bewijsstuk. Geeft u dan duidelijk aan dat het rapport van de vooropname een Proces Verbaal van Constatering is en opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder. Het is een onderhandse akte.