Worden de kosten van een geluidsmeting vergoed?

admin

Door sommige rechtsbijstandverzekeraars worden de kosten van een geluidsmeting vergoed. Het is goed dit na te vragen bij uw tussenpersoon of uw verzekeraar. Kosten kunnen vergoed worden wanneer de bewijsrapportage van de geluidsoverlast ingediend wordt als bewijsstuk. Geeft u dan duidelijk aan dat het rapport van de geluidsmeting een Proces Verbaal van Constatering is en dat de meting conform de daarvoor geldende richtlijn is uitgevoerd.