Wat is een bewijsrapportage?

admin

Een bewijsrapportage is een rapport waarin de door de deurwaarder of specialist gedane waarneming of meting op een vastgesteld moment is vastgelegd. Als de deurwaarder zijn bevindingen in een rapport vastlegd is dit een onderhandse akte. Deze akte wordt ook wel een proces verbaal van constatering genoemd. Deze kan worden voorzien van foto’s, beeldopnamen of geluidsopname. Het betreft de verslaglegging van zintuiglijke waarnemingen welke voortkomen uit metingen.

De deurwaarder wordt vanwege zijn ambt als betrouwbaar en onafhankelijk beschouwd. In de rechtspraktijk wordt een Bewijsrapportage als bijzonder sterk ervaren met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming. Als sprake is van een conflict of kans op schade is Bewijsrapportage uw beste getuige. Met een Bewijsrapportage verzekerd u zich van een correcte vastlegging ten behoeve van uw vastgoed of bouwproject zonder discussie over authenticiteit. Registreren in een depot bij een Notaris is, bij de inzet van de deurwaarder, niet nodig.