Trillingsmetingen

Een bouwproject of zwaar verkeer kan invloed hebben op verzakkingen, eventuele verplaatsing en scheuren van gevels in gebouwen. Trillingen door heien, drillen, boren en graven komt veel voor. Voorkom dat u klachten krijgt van eigenaren die last hebben van verzakkingen, verplaatsingen of scheuren. Door trillingsmetingen vast te laten leggen in een Bewijsrapportage mitigeert u risico’s maximaal.

Meetmethodiek.

Nauwkeurige trillingsmetingen (deformatiemetingen) worden uitgevoerd om verzakkingen, verplaatsingen en een eventueel het tempo van verzakking vast te stellen. Door het aanbrengen en meten van meetbouten in gebouwen of objecten wordt de bestaande situatie in verticale richting vastgelegd. Van de nulpositie wordt met referentiepunten een Bewijsrapportage gemaakt. Door de metingen op een later tijdstip nogmaals uit te voeren is het mogelijk verzakking inzichtelijk te maken.

Deformatiemetingen worden zo uitgevoerd dat onder normale omstandigheden een nauwkeurigheid van -0,10 of +0,10 mm per opstelling kan worden gerealiseerd. De meting wordt uitgevoerd in honderdsten van millimeters. Na afloop van de deformatiemeting ontvangt u van ons een Bewijsrapportage waarin staat of en in welke mate verzakking heeft plaats gevonden.


Als er voor een langere tijd deformatiemetingen uitgevoerd dienen te worden op een project kunnen wij dit ook via automatische monitoring laten uitvoeren.

Wilt u meer weten over deformatiemetingen, trillingsmetingen en de uitvoering? Neem dan contact met ons op via telefoon of mail.

Proces verbaal van constatering.

De opmaak van een proces verbaal van constatering is voorbehouden aan een Gerechtsdeurwaarder en daarmee bent u verzekerd van een sterk een juridisch sterk document. Ongeacht of dit bijvoorbeeld een trillingsmeting of deformatiemeting betreft.

Wanneer.

Het is alleen zinvol een bouwexploot op te laten stellen voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden. Een bouwexploot kan in opdracht van de uitvoerende partij maar ook door de naastgelegen huurder of eigenaar opgesteld worden. Als na het opstellen van het bouwexploot schade ontstaat aan of in het pand is een eindinspectie noodzakelijk om de situatie vast te leggen.

Zekerheid.

Wij adviseren u om een proces verbaal te maken en uit te laten brengen door één van onze daartoe beëdigde gerechtsdeurwaarders. Hiermee heeft u een juridische waarborg dat het document (1) correct is opgesteld en (2) u de garantie heeft dat het document de persoon of het bedrijf bereikt voor wie het is bestemd. Een aangetekende brief en een akte van depot bij een notaris is daarmee niet nodig.

Kosten.

Een trillingsmeting is maatwerk en hier dien wij dan ook een offerte voor te maken. Het is afhankelijk van de werkzaamheden welke we voor u gaan uitvoeren. U kunt hier meer vinden over de opbouw van tarieven van onze diensten.

Vraag direct een offerte aan of stel je vraag:

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf duidelijk uw vraag of offerteverzoek. Bijvoorbeeld: Wat kost de vooropname van de fabriek op locatie X ? of Wat kost een geluidsopname voor een week op adres Y voor 3 dagen?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.
=
Zodat we weten dat u geen robot bent.