Trillingsmetingen

Een bouwproject of zwaar verkeer kan invloed hebben op verzakkingen, eventuele verplaatsing en scheuren van gevels in gebouwen. Trillingen door heien, drillen, boren en graven komt veel voor. Voorkom dat u klachten krijgt van eigenaren die last hebben van verzakkingen, verplaatsingen of scheuren. Door trillingsmetingen vast te laten leggen in een Bewijsrapportage mitigeert u risico’s maximaal.

Nauwkeurige trillingsmetingen (deformatiemetingen) worden uitgevoerd om verzakkingen, verplaatsingen en een eventueel het tempo van verzakking vast te stellen. Door het aanbrengen en meten van meetbouten in gebouwen of objecten wordt de bestaande situatie in verticale richting vastgelegd. Van de nulpositie wordt met referentiepunten een Bewijsrapportage gemaakt. Door de metingen op een later tijdstip nogmaals uit te voeren is het mogelijk verzakking inzichtelijk te maken.


Deformatiemetingen worden zo uitgevoerd dat onder normale omstandigheden een nauwkeurigheid van -0,10 of +0,10 mm per opstelling kan worden gerealiseerd. De meting wordt uitgevoerd in honderdsten van millimeters. Na afloop van de deformatiemeting ontvangt u van ons een Bewijsrapportage waarin staat of en in welke mate verzakking heeft plaats gevonden.


Als er voor een langere tijd deformatiemetingen uitgevoerd dienen te worden op een project kunnen wij dit ook via automatische monitoring laten uitvoeren.

Wilt u meer weten over deformatiemetingen, trillingsmetingen en de uitvoering? Neem dan contact met ons op via telefoon of mail.
De opmaak van een proces verbaal van constatering is voorbehouden aan een Gerechtsdeurwaarder en daarmee bent u verzekerd van een sterk een juridisch sterk document. Ongeacht of dit bijvoorbeeld een trillingsmeting of deformatiemeting betreft.