Wat is een bewijsrapportage?

admin

Een bewijsrapportage is een rapport waarin de door de deurwaarder of specialist gedane waarneming of meting op een vastgesteld moment is vastgelegd. Als de deurwaarder zijn bevindingen in een rapport vastlegd is dit een onderhandse akte. Deze akte wordt ook wel een proces verbaal van constatering genoemd. Deze kan worden voorzien van foto’s, beeldopnamen of geluidsopname. Het betreft de verslaglegging …

Hoe is bewijsrapportage ontstaan?

admin

Bewijsrapportage is ontstaan vanuit de wens de dienst Proces Verbaal van Constatering meer bekendheid te geven in Nederland en daarbuiten. Begin 2014 startte dit proces bij Kerckhoffs en Lasonder Gerechtsdeurwaarders in Hoorn. Onderzoek door Marco Lasonder en Jeroen Baris en vervolgens diverse gesprekken met collega deurwaarders leidde tot de naam Bewijsrapportage. Het is zo eenvoudig als u het leest. De …