Wat is een bouwexploot?

admin

Een bouwexploot of bouwexploit is een brief waarmee u de aannemer of opdrachtgever van een bouwproject of infrastructureel project aansprakelijk stelt. Dit heeft betrekking op de werkzaamheden welke zullen plaatsvinden in de directe omgeving van uw woning of bedrijfsgebouw. In deze brief kunt u ook om een bewijsrapportage verzoeken of deze aanbieden als bijlage. Dit doet u voor dat de …

Wat kost een bouwexploot?

admin

De kosten opbouw van een bouwexploot heeft twee componenten. Ten eerste het rapport met daarbij de brief met daarin de aansprakelijkheid. Dit hangt samen met de grote van het op te nemen object of objecten. Het starttarief is €250,00 ex btw. Het betekenen van het bouwexploot als exploot in de zin van een handeling door een deurwaarder is de tweede …

Waarom een bouwexploot laten maken?

admin

Een bouwexploot wordt opgemaakt om omkering van de bewijslast te voorkomen. Het moet voor aanvang van de werkzaamheden worden overlegd aan de tegenpartij. Als tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden de indruk bestaat dat schade is ontstaan aan de woning of bedrijfsgebouw, kan het bouwexploot worden gebruikt om te controleren of de schade voor aanvang werkzaamheden aanwezig was. Vervolgens …