Worden de kosten van een geluidsmeting vergoed?

admin

Door sommige rechtsbijstandverzekeraars worden de kosten van een geluidsmeting vergoed. Het is goed dit na te vragen bij uw tussenpersoon of uw verzekeraar. Kosten kunnen vergoed worden wanneer de bewijsrapportage van de geluidsoverlast ingediend wordt als bewijsstuk. Geeft u dan duidelijk aan dat het rapport van de geluidsmeting een Proces Verbaal van Constatering is en dat de meting conform de …

Wat is een geluidsmeting?

admin

Bij een geluidsmeting wordt geluid vastgelegd. Voor het meten van de sterkte van het geluid wordt een decibelmeter gebruikt voor het vastleggen van het soort geluid wordt een audiometer gebruikt. Van een geluidsmeting wordt een rapport gemaakt. Hierin wordt de grafiek van de meting in decibel weergegeven en het geluid omschreven.

Wat kost een geluidsmeting?

admin

Wat een geluidsmeting kost hangt af van de tijdsduur. Dient de specialist aanwezig te blijven? Plaatsen we apparatuur voor een week? Dient een voor en eindmeting plaats te vinden. Het starttarief is € 600,00 ex btw. Een geluidsmeting is iets anders dan een geluidsonderzoek.

Wat voor rapport ontvangen we van de geluidsmeting?

admin

Van de geluidsmetingen wordt een bewijsrapport opgemaakt. Dit proces verbaal van constatering bevat de meetgegevens (data en grafieken) met ondersteunende informatie. Het bewijsrapport ontvangt u digitaal net als de audio opname als deze is gemaakt.

Welke apparatuur wordt gebruikt voor een geluidsmeting?

admin

Voor een geluidsmeting wordt een klasse II geluidsmeter gebruikt welke voldoet aan IEC 61672-1 : 2013-1 en audiometer H2N. De decibelmeter is zeer geschikt voor het meten van geluidsoverlast, veiligheid en milieumonitoring, industrie en gezondheid (Arbo). Met een bereik van 30-130 dB en een export/datalogger functie. We kunnen tot 5 dagen achter elkaar meten. Decibelmeters zijn er in vier klassen. …

Hoe lang duurt een geluidsmeting?

admin

De duur van een geluidsmeting hangt samen met de geluidsoverlast. Vind overlast periodiek plaats of op een bepaald tijdstip. We verzorgen metingen van 1 uur maar ook een dagdeel of meerdere dagen. Dit doen we in overleg.

Wat wordt gemeten bij een geluidsmeting?

admin

Bij een geluidsmeting meten we de geluidssterkte (decibel) en separaat kunnen we de audio opname maken. Vooral als de geluidsterkte beperkt lijkt zijn audio opname als ondersteuning bij de uitwerking van waarde. Met betrekking tot decibel gaat het bereik van 30 db(A) tot en met 130 db(A). Beneden de 30 db(A) is voor wat de sterkte in relatie tot normen …

Waarom een geluidsmeting laten uitvoeren?

admin

Een geluidsmeting wordt uitgevoerd omdat een oplossing wenselijk is voor de geluidsoverlast en een akoestisch onderzoek niet direct nodig is. Een geluidsmeting laat u uitvoeren omdat u wilt weten wat de bron is, erkenning wenst van het probleem en vervolgactie op een oplossing te bewerkstelligen. Met een geluidsmeting wordt de sterkte van het geluid en het type geluid vastgelegd.