Waarom een deurwaarder bij de vooropname inschakelen?

admin

Een deurwaarder is per koninklijk besluit beëdigd en daarmee is elke Bewijsrapportage een onderhandse akte. De juridische benaming is het Proces Verbaal van Constatering. Veel rechters hechten aangaande de bewijskracht extra waarde aan een door een deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van constatering. Doordat de deurwaarder de rapportage heeft gemaakt en mogelijk heeft betekend aan de tegenpartij heeft u een juridische waarborg dat het document (1) correct is opgesteld en (2) u de garantie heeft dat het document de persoon of het bedrijf bereikt voor wie het is bestemd. Een aangetekende brief en een akte van depot bij een notaris is daarmee niet nodig.