Verhaalbaarheid

admin Blog

Stel je hebt een vordering en de debiteur is niet te vinden. Of je dure machines zijn (tijdelijk) verdwenen. Je wilt weten wat je mogelijkheden zijn om te kunnen innen of je rechtmatig eigendom terug te krijgen. Kerckhoffs en Lasonder verricht verhaalsonderzoek voor advocaten, bedrijven en particulieren. Het maakt niet uit of het een principekwestie is of dat het om …

Bouwkundige inspectie Oostwoud

admin Blog

Ook voor de specialist Bewijsrapportage start vandaag een Vierdaagse! In Oostwoud (NH) nemen we deze dagen de nodige vastgoedobjecten op. Onder de objecten die voor de bouwkundige inspectie in aanmerking komen bevinden zich onder andere een kerk en diverse stolpboerderijen. Kerckhoffs & Lasonder wenst de specialist en alle deelnemers aan de Vierdaagse mooie dagen! Het opstellen van een proces verbaal …

Inspectie hoogte coniferenhaag

admin Blog

Een niet alledaagse opdracht kregen we binnen van opdrachtgever Schenkeveld Advocaten. In deze zaak bepaalde de rechter dat de coniferenhaag als natuurlijke schutting tussen twee vrijstaande woningen de hoogte van 2.30 meter niet mag overschrijden. Dit op straffe van een dwangsom. De rechtspraak volgend en rekening houdend met verschillen in terreinhoogte heeft een specialist Bewijsrapportage diverse metingen op locatie gedaan. …