Schade door derden - Wat kunt u doen bij vandalisme of bouwschade

Schade door derden – wat kunt u doen bij vandalisme of bouwschade?

adminBlog

Bij schade veroorzaakt door derden wilt u weten wat u kunt doen. Bewijsrapportage legt het proces rond vandalisme of bouwschade uit. De acties zijn veelal dezelfde. In verzekeringstermen wordt veelal de term schade door derden gebruikt. Of het nu bouwschade of vandalisme betreft. De situatie zelf geeft regelmatig begrijpelijk aanleiding tot ergernis en emoties.

Aansprakelijk stellen

Indien schade door derden in of aan de woning, huurwoning of bedrijfspand wordt geconstateerd kunt u de veroorzaker daarvoor aansprakelijk stellen. Dit doet u op grond van de onrechtmatige daad te vinden in art 6:162 BW. U schrijft een brief waarbij u aangeeft de veroorzaker aansprakelijkheid te stellen voor de geleden schade en gevolgschade door vandalisme of bouwschade. Waar vaak vergeten wordt maar om meerdere redenen verstandig blijkt is het laten betekenen van de brief door de deurwaarder. Dit kunnen wij voor u doen.

Constatering laten maken

Het is belangrijk een proces verbaal van constatering op te laten maken door een onafhankelijke deskundige van Bewijsrapportage. Het rapport met weergave van de vandalisme of bouwschade verstuurd u aan de betrokkenen. Indien één of meer onderaannemers zijn ingeschakeld is het belangrijk ook deze onderaannemers aansprakelijk te stellen. Het kan zijn dat de hoofdaannemer geen verhaal biedt bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement. U kunt dan proberen de schade te verhalen op de onderaannemer. Bij vandalisme geldt dezelfde route en dan voor alle betrokkenen. Indien ze minderjarig zijn schrijft u ook de ouders aan.

Geen vooropname

Indien geen vooropname beschikbaar is wordt het aantonen van het verband tussen bouwwerkzaamheden, vandalisme en bouwschade moeilijker maar niet onmogelijk. Is een opname dan nog zinvol? Als u de schade herstelt zonder dat u over een extern rapport beschikt beperkt u de kans op een vergoeding of winst in een procedure aanzienlijk. Een rechter is lijdelijk en heeft wel informatie nodig om een vonnis uit te kunnen spreken op basis van feiten. Het advies is dus om ook achteraf een eindopname te laten maken.

Politie informatie

Bij schade door derden en/of overlast is het verkrijgen van informatie van de politie niet vanzelfsprekend. Woningcorporaties en hotels (naast particulieren) krijgen niet zomaar informatie van de politie nadat deze is geweest in verband met bouwschade, vandalisme of hennepteelt. Toch willen ze graag een verbaal of rapportage voor een ontruiming of procedure. Grotere partijen zoals woningbouwverenigingen en hotelketens kunnen een convenant sluiten. Dan is er minder belemmering tegen het verstrekken van informatie inzake schade door derden bij vandalisme of bouwschade.

Wet Politiegegevens

De voorwaarden voor de verstrekking van gegevens zijn te vinden in de Wet politiegegevens (Wpg). De basis staat in de artikelen 19 en 20 van de Wpg. Hier ligt vast in welke gevallen informatie verstrekt kan worden aan derden (bij een ontruimingsprocedure) vanwege overlast. Artikel 19 gaat over incidentele gegevensverstrekking aan derden en artikel 20 gaat over de verstrekking ten behoeve van een samenwerkingsverband.

Het advies is bij afwezigheid van een convenant en onzekerheid over de invulling van het informatieverzoek een Bewijsrapportage op te laten maken. Zo snel mogelijk nadat de schade ontdekt is en indien van toepassing de recherche is langs geweest. Wacht ook met opruimen en herstel totdat een specialist van Bewijsrapportage is geweest. Dan weet u wat u kunt doen bij vandalisme of bouwschade.

Wanneer

Bewaring in depot Bewijsrapportage hanteert voor haar rapporten de wettelijke termijn van 7 jaar. Het rapport kan indien gewenst in depot worden geplaatst bij gerechtsdeurwaarder kerckhoffs & lasonder en zal dan 10 jaren bewaard worden. Dit is dezelfde deponering als bij een notaris.

Direct aanvragen.

Vraag direct een offerte aan of stel uw vraag:

Zodat we netjes kunnen terugkoppelen
Geef uw adres op.
We nemen graag contact op
Bij voorkeur mobiel
Kies voor het type reactie welke u wenst.
Omschrijf eventueel uw vraag aanvullend op uw offerte verzoek tot opname van vastgoed. Bijvoorbeeld: Wat kost een opname van mijn bedrijfshal op op locatie X op datum Y? Wat kost een voorinspectie en/of eindinspectie op adres Y.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stuur een foto of plattegrond mee of zelfs een bestek voor een prijsopgave.