Schade door heien

adminBlog

Schade door heien aan de woning of kantoor kan zeer ernstig zijn. Voorkom juridische strijd over aansprakelijkheid met een nulmeting van Bewijsrapportage. Vooraf leggen wij de staat van het object vast in een proces verbaal van constatering zodat er achteraf geen discussie is. Ondanks het zorgvuldige werk van de aannemer kan schade ontstaan. In de meeste zaken ontstaan problemen bij het heien van betonpalen binnen een straal van 25 meter van andere objecten. Het slaan van damwanden is een tweede veroorzaker van schade.

Hoe ontstaat schade door heien?

Tijdens de heiwerkzaamheden veroorzaakt de heimachine via de slagen op de betonpalen schokgolven in de grond. Elke slag op de heipaal of damwand heeft twee gevolgen. Ten eerste kunnen de trillingen leiden tot verdichting van de grond. Hierdoor verkleind het volume van de grond wat (in meer of meerdere mate) kan leiden tot verzakkingen en daarmee schade. Ten tweede kunnen trillingen directe schade veroorzaken aan woningen of gebouwen. Dit kan ook zonder dat de grond noemenswaardig is ingeklonken of schade aan de fundering is ontstaan. De grootte van de schade en de afstand waarover deze kan optreden is afhankelijk van de opbouw van de bodem, de grote van de trillingsbron (heiblok), de afstand van de objecten tot de heimachine en de eigenschappen van de gebouwen. Naast directe schade aan de aangrenzende gebouwen kan ook schade ontstaan binnen de gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan gevoelige apparatuur in huis, op scholen en in ziekenhuizen.

Wat u kunt doen

Een bouwkundige vooropname is essentieel om de staat en stand van het object vast te leggen. Naast de vooropname kunt indien de aanleiding hiervoor is een historisch onderzoek (laten) uitvoeren. Uit het vooronderzoek kan blijken of uw object (monument, type grond, ontwerp) gevoelig is voor invloed van bijvoorbeeld heien. Een Bewijsrapportage is de snelste manier om de nulsituatie vast te leggen. Wij leggen binnen en buiten alles vast. Zo kan na de heiwerkzaamheden onderscheid worden gemaakt tussen al aanwezige schade en schade ontstaan door heien.