Worden de kosten van een vooropname vergoed?

admin

Het is mogelijk dat de verzekeraar de kosten van een vooropname vergoed. Vraag dit zonodig na bij uw tussenpersoon of rechtsbijstandverzekeraar. Kosten kunnen vergoed worden wanneer de bewijsrapportage van de vooropname ingediend wordt als bewijsstuk. Geeft u dan duidelijk aan dat het rapport van de vooropname een Proces Verbaal van Constatering is en opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder. Het is een …

Wat voor rapport ontvangen we van de vooropname?

admin

Van de vooropname wordt een bewijsrapport opgemaakt. Dit proces verbaal van constatering bevat de foto’s met omschrijving van de waarnemingen welke zijn gedaan. Het bewijsrapport ontvangt u digitaal met filmopname indien deze zijn gemaakt.

Welke apparatuur wordt gebruikt bij een bouwkundige vooropname?

admin

Bij de bouwkundige vooropname wordt van de volgende apparatuur gebruik gemaakt voor een vastlegging. Apple I-pad, Samsung Tablet, Nikon D5000, Samsung S10, I-Auditor, Fenix UC35, rolmaat, scheurmeter, plaktest, zaklantaarn. Met dit gereedschap kan de specialist beeld en geluid goed vastleggen.

Wat kost een vooropname?

admin

Wat een vooropname kost hangt af van de grootte van het object. Betreft het een eengezinswoning of fabriek? Dient een vooropname en eindinspectie plaats te vinden? Dienen we ook aangrenzend openbaar terrein op te nemen? Het starttarief is €175,00 ex btw.

Wat wordt vastgelegd bij een bouwkundige vooropname?

admin

Wat wordt vastgelegd bij een bouwkundige vooropname zijn specifiek de zichtbare afwijkingen. Alles wordt minutieus geregistreerd met accent op aanwezige schade of afwijkingen. Bijvoorbeeld scheuren in muren, verzakkingen in het wegdek of beschadigde kozijnen. Een vooropname is geen installatietechnisch onderzoek of beton sterkte berekening.

Waarom een deurwaarder bij de vooropname inschakelen?

admin

Een deurwaarder is per koninklijk besluit beëdigd en daarmee is elke Bewijsrapportage een onderhandse akte. De juridische benaming is het Proces Verbaal van Constatering. Veel rechters hechten aangaande de bewijskracht extra waarde aan een door een deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van constatering. Doordat de deurwaarder de rapportage heeft gemaakt en mogelijk heeft betekend aan de tegenpartij heeft u een juridische waarborg …

Waarom een vooropname?

admin

Door een vooropname (bouwkundig) te laten maken verzekerd u zich voor het geval dat u een schadeclaim ontvangt of moet indienen. Een bouwproject of infrastructureel project heeft invloed op de omgeving. Werkzaamheden zoals slopen, heien en bronbemalingen kunnen schade veroorzaken aan een object omdat dit zich in het risicogebied bevind. Met een vooropname in de vorm van een proces verbaal …